Naar de inhoud
Gezondheidsverschillen en kansengelijkheid | Speciale uitgave
Het gaat minder goed met Utrechtse mbo-studenten met geldzorgen. Lees hier alle resultaten
Afstudeeropdrachten over publieke gezondheid gezocht voor de Hanneke Schreurs Afstudeerprijs
Jeugd in Coronatijd resultaten
Bekijk de laatste cijfers en verdieping over het coronavirus in Utrecht
Aftellen tot de presentatie van het Utrechts Gezondheidsprofiel: 21 november 2022

De Volksgezondheidsmonitor Utrecht in het kort:

De Volksgezondheidsmonitor Utrecht laat zien hoe het gaat met de gezondheid van Utrechters. Onderzoekers van de gemeente Utrecht verzamelen continu data en publiceren ze op deze website. Zo zijn de meest actuele Utrechtse gezondheidscijfers voor iedereen beschikbaar.
Uitgelicht

September 2022: Start GGD Gezondheidsmonitor
Hoe gaat het met de inwoners van Utrecht na 2,5 jaar corona? Op die vraag gaat de GGD Gezondheidsmonitor antwoord geven. Dat is een landelijk onderzoek waarvoor ruim 21.000 Utrechters de komende tijd worden uitgenodigd. De Gezondheidsmonitor brengt de gevolgen van de coronaperiode op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van inwoners van 18 jaar en ouder in kaart. Dit doen we in samenwerking met het RIVM, het CBS, netwerk GOR (gezondheidsonderzoek bij rampen) en de GGD’en.

Juli 2022: De rol van geldzorgen in het leven van Utrechtse mbo-studenten
Jeugdonderzoekers van de Universiteit Utrecht hebben in samenwerking met de Gemeente Utrecht en Utrechtse mbo’s onderzoek gedaan naar hoe het gaat met Utrechtse mbo-studenten. Hieruit blijkt dat het minder goed gaat met Utrechtse mbo-studenten met geldzorgen dan met mbo-studenten zonder geldzorgen. Zij hebben bijvoorbeeld drie keer zo vaak geen gevoel van controle over het leven, zijn drie keer zo vaak eenzaam en hebben 2,5 keer zo vaak lage verwachtingen over de toekomst. Minder sterke relaties zijn gevonden voor ervaringen op school en middelengebruik. De resultaten van dit onderzoek geven suggesties voor passende (preventieve) hulp voor studenten met geldzorgen om gezondheidsverschillen te verkleinen.

Mei 2022: Duidelijke verschillen in gezondheid en kansen op gezondheid tussen Utrechtse inwoners
Sommige groepen kinderen en volwassenen in Utrecht hebben iets meer of iets anders nodig om hun gezondheidsachterstand in te lopen of gelijke kansen op gezondheid te krijgen. Kinderen uit gezinnen met lage welvaart en uit eenoudergezinnen hebben structureel een achterstand in gezondheid, leefstijl en kansen op een gezond leven en raken vaak ook steeds verder achterop. Kinderen met een overig niet-westerse migratieachtergrond hebben minder kansen op gezondheid. Voor volwassenen geldt dat inwoners die moeite hebben met rondkomen en inwoners met basisonderwijs of vmbo op veel uitkomsten (gezondheid, leefstijl en kansen op gezondheid) achterblijven. Deze groepen raken ook steeds verder achterop als we over lange tijd kijken. Opvallend is dat tussen 2018 en 2020, deels in coronatijd, de gezondheidsachterstand van deze twee groepen volwassen inwoners niet extra toeneemt. Lees de speciale uitgave over gezondheidsverschillen bij kinderen of de uitgave over gezondheidsverschillen en kansen op gezondheid bij volwassenen.

Mei 2022: Het gaat goed met de meeste kinderen en jongeren, mentale problemen nemen toe
In het najaar van 2021 gaat het met de meeste Utrechtse kinderen en jongeren goed: 90% van de kinderen in groep zeven en acht van het basisonderwijs en 86% van de jongeren in klas twee en vier van het voorgezet onderwijs voelt zich gezond. Dit is vergelijkbaar met voor de coronacrisis. Wel nemen mentale problemen toe onder de jeugd. Kinderen en jongeren hebben bijvoorbeeld vaker een verhoogd risico op psychosociale problemen en voelen zich minder vaak gelukkig. Ook zijn er ongunstige ontwikkelingen in de sociale omgeving. Jongeren voelen zich bijvoorbeeld vaker ernstig eenzaam en zowel kinderen als jongeren zijn (iets) vaker digitaal gepest. Een samenvatting van de resultaten voor kinderen en voor jongeren is nu beschikbaar. Vanaf 24 mei publiceren we de cijfers per thema op deze website. Binnenkort verschijnt ook een speciale uitgave over gezondheidsverschillen bij kinderen (10-12 jaar).

Mei 2022: Hoe gaat het met Utrecht?
De 25e editie van de Utrecht Monitor laat op allerlei thema’s zien hoe het met Utrecht gaat. Onder het thema sociale leefomgeving is ook veel over gezondheid te lezen. Hiervoor zijn bijvoorbeeld de recente resultaten gebruikt van de Jeugdmonitor Utrecht en de Gezondheidsmonitor Jeugd. De Utrecht Monitor laat zien dat het op veel terreinen goed gaat maar dat er ook grote verschillen zijn in de stad.

April 2022: Werksituatie hangt samen met gezondheid
De gezondheid van Utrechters met betaald werk is beter dan van Utrechters zonder werk. Binnen de groep werkenden zien we dat Utrechters met een tijdelijk arbeidscontract vaker psychische klachten en stress ervaren dan Utrechters met een vast contract of die zelfstandige zijn (zzp). Ook komen gezondheidsklachten vaker voor bij Utrechters met wisselende werktijden of diensten. Bevlogen zijn over het werk is een beschermende factor. Volwassenen met een hoge werkbevlogenheid hebben een betere gezondheid. Bekijk alle cijfers over de relatie tussen werk en gezondheid.

April 2022: De gemiddelde levensverwachting in Utrecht is hoog, maar binnen de stad zijn er grote verschillen
De levensverwachting bij geboorte in Utrecht is 81,4 jaar. Daarvan leven Utrechters gemiddeld 65 jaar in goed ervaren gezondheid. Hoewel de gemiddelde levensverwachting in Utrecht hoog is, zien we grote verschillen tussen de Utrechtse wijken. De verschillen zijn voor gezonde levensverwachting groter dan voor de levensverwachting zelf. Inwoners van Overvecht leven gemiddeld 5 jaar korter dan inwoners van Noordoost. Voor de gezonde levensverwachting is het verschil tussen de wijk met de hoogste en de laagste gezonde levensverwachting ruim 15 jaar. Lees de webtekst over levensverwachting in Utrecht.

September 2021: Hoe gaat het met de Utrechtse jeugd in coronatijd?
In april 2021, net voor het einde van de tweede lockdown, ging het goed met de meeste Utrechtse kinderen en jongeren. Dit blijkt uit kwalitatief onderzoek onder kinderen (10-11 jaar) van drie basisscholen en jongeren (13-15 jaar) van één middelbare school in coronatijd. Desondanks ervaren ze de coronatijd voornamelijk als negatief en missen ze uitjes en sociale contacten. Kinderen en jongeren noemen veel negatieve veranderingen die in de meeste gevallen opgelost worden met de versoepeling van de maatregelen. Daarnaast zien we dat kinderen en jongeren de situatie proberen te relativeren en er het beste van maken. Dit laat de weerbaarheid en veerkracht van de jeugd zien. Wel vragen jongeren meer aandacht voor psychische gezondheid onder leeftijdsgenoten.