Naar de inhoud

Ervaren gezondheid van inwoners

Op deze pagina brengen we voor verschillende groepen inwoners in kaart hoe zij hun gezondheid ervaren en hoe de ervaren gezondheid zich ontwikkelt in de tijd.
 

Ruim driekwart van de Utrechtse volwassenen ervaart de eigen gezondheid als goed

78% van de Utrechtse volwassenen (19 jaar en ouder) ervaart zijn of haar gezondheid als (heel) goed. Dit is tussen 2012 en 2018 hetzelfde gebleven. Ook onder kinderen (10-12 jaar) is het percentage dat de eigen gezondheid als goed ervaart gelijk gebleven: 90% ervaart de eigen gezondheid als goed.

Goed ervaren gezondheid volwassenen en kinderen

Ervaren gezondheid van mannen en vrouwen vrijwel gelijk

79% van de Utrechtse mannen en 77% van de Utrechtse vrouwen ervaart zijn of haar gezondheid als (heel) goed. Dit verschil is in de periode 2012 tot 2018 gelijk gebleven. Ook jongens en meisjes (10-12 jaar) vinden hun gezondheid even vaak goed en dit blijft gelijk over de tijd. Bij de jongeren (13-16 jaar) is er wel een verschil. In 2019 geeft 84% van de meisjes aan dat zij een (heel) goede gezondheid hebben, onder jongens is dit 89%. Omdat dit een nieuw gestart onderzoek betreft zijn vergelijkingen met eerdere jaren nog niet mogelijk.

Goed ervaren gezondheid naar geslacht

Ouderen ervaren de eigen gezondheid minder vaak als goed

Van de Utrechtse 80-plussers ervaart 41% de eigen gezondheid als (heel) goed. Bij 19- tot en met 39-jarigen is dit 89%. In de afgelopen jaren zijn Utrechtse ouderen zich steeds gezonder gaan voelen, terwijl volwassenen van 19 tot 39 jaar zich even gezond zijn blijven voelen. Hierdoor is het verschil in ervaren gezondheid tussen jongere en oudere Utrechters kleiner geworden.

Goed ervaren gezondheid naar leeftijd

De ervaren gezondheid van volwassenen die moeite hebben met rondkomen neemt af

Utrechters die moeite hebben met rondkomen voelen zich minder vaak gezond dan Utrechters die geen enkele moeite hebben met rondkomen. In de afgelopen jaren is dit verschil groter geworden omdat de ervaren gezondheid van de Utrechters die moeite hebben met rondkomen is afgenomen van 64% in 2012 naar 56% in 2018. Van de Utrechters die geen enkele moeite hebben met rondkomen heeft 84% een goed ervaren gezondheid in 2018.

Goed ervaren gezondheid naar rondkomen

36% van de volwassenen met alleen basisonderwijs ervaart hun gezondheid als goed

Ruim een derde van de Utrechtse volwassenen die alleen basisonderwijs hebben afgerond ervaart zijn of haar gezondheid als (heel) goed. Dit is 87% onder volwassenen met een afgeronde hbo- of wo-opleiding. Het verschil in ervaren gezondheid tussen de hoogste en laagste opleidingsgroep blijft tussen 2012 en 2018 ongeveer even groot . Onder volwassenen met een mbo-, havo- of vwo-opleiding daalde het percentage dat hun gezondheid als (heel) goed ervaart in die periode van 80% naar 74%.
NB. Uit een speciale uitgave van de Volksgezondheidsmonitor over gezondheidsverschillen blijkt dat de verschillen tussen opleidingsgroepen op andere gezondheidsindicatoren wel groter worden, zoals hart- en vaatziekten, het risico op een angststoornis of depressie en belemmeringen door chronische aandoeningen bij dagelijkse bezigheden.

Goed ervaren gezondheid naar opleiding

Meer over verschillen in (ervaren) gezondheid in een speciale uitgave


In 2021 is een speciale uitgave van de Volksgezondheidsmonitor Utrecht uitgebracht over gezondheidsverschillen en kansengelijkheid. Naast verschillen in (ervaren) gezondheid en leefstijl, is daarin ook uitgebreid aandacht voor de onderliggende oorzaken van ongezondheid. De kansen op een gezond leven zijn namelijk niet voor iedereen gelijk. De monitor laat zien dat inwoners met basisonderwijs, lbo of vmbo en inwoners die moeite hebben met rondkomen vaker allerlei gezondheidsproblemen hebben. Ook hebben deze twee groepen vaker een achterstand op onderliggende oorzaken van ongezondheid én zijn de verschillen de afgelopen jaren groter geworden.

Van de Utrechtse jongeren op het vmbo en de havo ervaart 85% de eigen gezondheid als goed

In 2019 geeft 85% van de jongeren op het vmbo en op de havo aan dat zij een (heel) goede gezondheid hebben. Onder jongeren op het vwo is dit 91%. Omdat dit een nieuw gestart onderzoek betreft zijn vergelijkingen met eerdere jaren nog niet mogelijk.

Goed ervaren gezondheid naar opleiding, 2019


62% van de volwassenen met een niet-westerse migratieachtergrond ervaart de eigen gezondheid als goed

Zes op de tien Utrechtse volwassenen met een niet-westerse migratieachtergrond ervaren de eigen gezondheid als (heel) goed. Onder volwassenen zonder migratieachtergrond of met een westerse migratieachtergrond is dit acht op de tien. Dit verschil blijft hetzelfde tussen 2012 en 2018. Van de kinderen en jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond voelt ongeveer 85% zich gezond in 2019. Bij kinderen en jongeren zonder migratieachtergrond is dit ongeveer 90%.

Goed ervaren gezondheid naar migratieachtergrond


Tweederde van de volwassenen in Overvecht ervaart gezondheid als goed

65% van de volwassenen die in de wijk Overvecht wonen ervaart zijn of haar gezondheid als (heel) goed. In andere wijken ligt dit percentage hoger. Verschillen in ervaren gezondheid tussen wijken zijn in de periode 2012 tot 2018 gelijk gebleven. Ook onder kinderen en jongeren uit Overvecht is de ervaren gezondheid minder goed dan in andere wijken. 79% van de kinderen (10-12-jaar) en 81% van de jongeren (13-16 jaar) ervaart zijn of haar gezondheid als goed.

Goed ervaren gezondheid naar wijk
  • Bij de interactieve infographic hierboven, ontbreken cijfers voor jongeren uit de binnenstad. Gegevens kunnen in verband met privacy niet getoond worden.
  • Ook voor kinderen ontbreken deze cijfers, deze kunnen door een (te) klein aantal respondenten niet getoond worden.
De ervaren gezondheid is het oordeel van een persoon over zijn of haar eigen gezondheid. Dit gaat vaak om de lichamelijke en psychische gezondheid, maar kan ook bepaald worden door sociale factoren, zoals de leefstijl. We meten dit bij kinderen, jongeren en volwassenen. Dit doen we met de:
  • Gezondheidspeiling voor volwassenen
  • Gezondheidsmonitor Jeugd voor jongeren
  • Jeugdmonitor voor kinderen
De vragen over ervaren gezondheid zijn per groep (kinderen, jongeren, volwassenen) anders gesteld. Hierdoor kunnen de gegevens over kinderen, jongeren en volwassenen onderling niet met elkaar vergeleken worden. Voor volwassenen presenteren we cijfers over meerdere jaren. We hebben hiervoor metingen uit 2012, 2016 en 2018 gebruikt. In 2014 is ervaren gezondheid op een andere manier gemeten.

Lees hier meer achtergrond over ervaren gezondheid.


Bronnen

  • Gezondheidspeiling voor volwassenen
  • Gezondheidsmonitor Jeugd voor jongeren
  • Jeugdmonitor voor kinderen