Naar de inhoud

Ervaren gezondheid van inwoners

Op deze pagina brengen we voor verschillende groepen inwoners in kaart hoe zij hun gezondheid ervaren.
 

Ruim driekwart van de Utrechtse volwassenen ervaart de eigen gezondheid als (heel) goed

78% van de Utrechtse volwassenen (19 jaar en ouder) ervaart zijn of haar gezondheid als (heel) goed. Dit is tussen 2012 en 2018 hetzelfde gebleven. Ook onder kinderen (10-12 jaar) is het percentage dat de eigen gezondheid als goed ervaart gelijk gebleven: 90% ervaart de eigen gezondheid als goed.

Ouderen ervaren de eigen gezondheid minder vaak als goed dan jongeren

Van de Utrechtse 80-plussers ervaart 41% de eigen gezondheid als (heel) goed. Bij 19- tot en met 39-jarigen is dit 89%.47% van de Utrechtse volwassenen die grote moeite hebben met rondkomen ervaart de eigen gezondheid als (heel) goed

Minder dan de helft van de Utrechtse volwassenen die grote moeite hebben met rondkomen ervaart zijn of haar gezondheid als (heel) goed tussen 2012 en 2018. Onder volwassenen die enige moeite hebben met rondkomen daalde het percentage volwassenen met een (heel) goed ervaren gezondheid van 72% naar 59%. Onder volwassenen die geen enkele moeite met rondkomen ervaren steeg het percentage met een (heel) goed ervaren gezondheid.

36% van de volwassenen die alleen basisonderwijs hebben gehad ervaren hun gezondheid als goed

Ruim een derde van de Utrechtse volwassenen die alleen basisonderwijs hebben gehad ervaren hun gezondheid als (heel) goed. Dit is stabiel tussen 2012 en 2018. Onder volwassenen die als hoogst afgeronde opleiding een mbo-, havo- of vwo-opleiding hebben daalde het percentage dat hun gezondheid als (heel) goed ervaart van 80% naar 74%.

Van de Utrechtse jongeren (13- tot 16-jarigen) op het vmbo en de havo ervaart 85% de eigen gezondheid als goed


 


62% van de volwassenen met een niet-westerse migratieachtergrond ervaart de eigen gezondheid als goed

Zes op de tien Utrechtse volwassenen met een niet-westerse migratieachtergrond ervaart de eigen gezondheid als (heel) goed. Onder volwassenen zonder migratieachtergrond of met een westerse migratieachtergrond is dit acht op de tien. Van de kinderen en jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond ervaart ongeveer 85% zijn of haar gezondheid als goed. Bij kinderen en jongeren zonder migratieachtergrond is dit ongeveer 90%.Tweederde van de volwassenen in Overvecht ervaart gezondheid als goed

In Overvecht ervaart 65% van de volwassenen zijn of haar gezondheid als (heel) goed. Van de jongeren (13-16 jaar) in Overvecht ervaart 81% zijn of haar gezondheid als goed en van de kinderen (10-12-jaar) ervaart 79% zijn of haar gezondheid als goed.
 
  • Bij de interactieve infographic hierboven, ontbreken cijfers voor jongeren uit de binnenstad. Gegevens kunnen in verband met privacy niet getoond worden.
  • Ook voor kinderen ontbreken deze cijfers, deze kunnen door een (te) klein aantal respondenten niet getoond worden.
De ervaren gezondheid is het oordeel van een persoon over zijn of haar eigen gezondheid. Dit gaat vaak om de lichamelijke en psychische gezondheid, maar kan ook bepaald worden door sociale factoren, zoals de leefstijl. We meten dit bij kinderen, jongeren en volwassenen. Dit doen we met de:
  • Gezondheidspeiling voor volwassenen
  • Gezondheidsmonitor Jeugd voor jongeren
  • Jeugdmonitor voor kinderen
De vragen over ervaren gezondheid zijn per groep (kinderen, jongeren, volwassenen) anders gesteld. Hierdoor kunnen de gegevens over kinderen, jongeren en volwassenen onderling niet met elkaar vergeleken worden. Voor volwassenen presenteren we cijfers over meerdere jaren. We hebben hiervoor metingen uit 2012, 2016 en 2018 gebruikt. In 2014 is ervaren gezondheid op een andere manier gemeten.

Lees hier meer achtergrond over ervaren gezondheid.


Bronnen

  • Gezondheidspeiling voor volwassenen
  • Gezondheidsmonitor Jeugd voor jongeren
  • Jeugdmonitor voor kinderen