Zoeken naar 'vleuten'

 vleuten-De Meern
In vleuten-De Meern liggen onder andere de subwijken Veldhuizen, Vleuterweide en Haarzuilens. Op 1 januari 2015 telde de wijk vleuten-De Meern in Utrecht 46.253 inwoners en is met deze bewonersomvang de grootste wijk van Utrecht. In ...

vleuten-De Meern
Op 1 januari 2015 telde de wijk vleuten-De Meern in Utrecht 46.253 inwoners en is met deze bewonersomvang de grootste wijk van Utrecht. In vleuten-De Meern ligt de levensverwachting in goed ervaren gezondheid op 70,7 jaar. Op deze pagin...

Woning en woonomgeving
...en en schimmels gedijen goed in vochtige ruimtes. vleuten- De Meern, Binnenstad en Noordoost het meest tevreden over woning en woonomgeving Inwoners uit de wijken vleuten- De Meern, Binnenstad en Noordoost zijn het meest tevreden over h...

Psychische gezondheid
...tionele problemen bij leerlingen uit Noordwest en vleuten-De Meern De sociaal-emotionele gezondheid van leerlingen uit de wijken Noordwest en vleuten-De Meern is minder stabiel dan die van leerlingen uit andere wijken. Bijna é&ea...

Groen
Utrechters uit Leidsche Rijn en vleuten-De Meern vaakst positief over groen Volwassenen (19- tot 64-jarigen) die wonen in de Utrechtse wijken Leidsche Rijn en vleuten-De Meern zijn het meest te spreken over het groen in hun buurt. Dit i...

Lichaamsgewicht
...jaren (RIVM, 2015). Overgewicht komt vaak voor in vleuten-De Meern en Overvecht In de wijken vleuten-De Meern en Overvecht is het percentage van de bevolking hoger dan het stedelijk gemiddelde van 38%. Hier heeft ongeveer de helft van d...

Aantal inwoners
...andere gemeente (82%) of het buitenland (18%). In vleuten-De Meern en Noordwest wonen de meeste Utrechters: Leidsche Rijn groeit explosief Op dit moment woont 9% van de Utrechters in Leidsche Rijn, maar in 2030 zal Leidsche Rijn juist é...

Basiszorg
... minst tevreden met deze voorzieningen. Vooral in vleuten-De Meern wonen de meeste Utrechters die (zeer) tevreden zijn met huisarts Negen van de tien Utrechters uit vleuten-De Meern zijn tevreden met de gezondheidsvoorzieningen in de bu...

Mantelzorg
...elatief hoog. Hoogste percentage mantelzorgers in vleuten-De Meern In vleuten-De Meern geeft 16% mantelzorg. In 2008 was dit nog 9%. Ook in Overvecht en Zuidwest wonen veel mantelzorgers. Percentage Utrechters die mantelzorg geven, naar...

Mantelzorg
... tot 10% in 2013. Kinderen uit Noordwest, Zuid en vleuten-De Meern geven vaker aan jonge mantelzorger te zijn De meeste jonge mantelzorgers wonen in de wijken Noordwest, Zuid en vleuten-De Meern. Kinderen uit Oost, Binnenstad en Overvec...

Psychische gezondheid
...dan bij jongens, evenals bij kinderen uit de wijk vleuten-De Meern. Meeste Utrechtse kinderen zijn voldoende assertief 4% van de kinderen scoort laag op assertiviteit, dit zijn iets vaker meisjes dan jongens. Bij kinderen uit de wijk vleute...

Gezins- en huishoudsamenstelling
...ere kinderen. De meeste van deze gezinnen zijn in vleuten-De Meern te vinden. Meer alleenstaanden in de Binnenstad en Oost In de wijken Binnenstad en Oost wonen meer alleenstaanden in vergelijking met de andere wijken in Utrecht. Alleenstaande...

Lichaamsgewicht
...chten. Overgewicht komt vaak voor in Overvecht en vleuten-De Meern Bijna de helft van de inwoners in de wijken Overvecht en vleuten-De Meern heeft overgewicht. In de wijken Oost en de Binnenstad is dit slechts een kwart. Obesitas komt r...

Gezins- en huishoudsamenstelling
...n. Eenoudergezinnen komen relatief weinig voor in vleuten-De Meern. Co-ouderschap komt vaker voor in de wijken Noordoost en Oost.

Alcohol
...onken. Voor leerlingen uit de wijken Noordwest en vleuten-De Meern geldt thuis minder vaak een duidelijk verbod op het gebruik van alcohol. Percentage leerlingen dat wel eens alcohol heeft gedronken naar wijk:

Ervaren gezondheid
...goed. Leerlingen uit de wijken Oost, Noordoost en vleuten-De Meern zijn het vaakst positief over hun gezondheid.

Voeding
...rlingen die wonen in de wijken Noordoost, Zuid en vleuten- De Meern ontbijten vaker.

Digitale media
...eedeklassers. Ook leerlingen die wonen in de wijk vleuten-De Meern kijken vaker veel naar een beeldscherm in hun vrije tijd, 73% doet dit. Jongens hebben minder controle op hun gamegedrag Bij jongens is vaker een vermoeden van gebrek aan contr...

Leeftijdsopbouw
...t moment wonen met name in de wijken Overvecht en vleuten-De Meern relatief veel ouderen (65+), terwijl in de wijken Leidsche Rijn en Binnenstad minder ouderen wonen. Veel studenten in Utrecht Dat er veel studenten wonen in Utrecht verklaart v...

Voeding
...an gemiddeld. Ook in de wijken Noordoost, Oost en vleuten-De Meern ontbijten kinderen relatief vaak. 78% van de kinderen neemt zoete (fris)drank mee naar school Bijna vier van de vijf kinderen neemt zoete drank mee naar school. Jongens doen di...

Eenzaamheid en sociale contacten
... er het meest onder inwoners van Leidsche Rijn en vleuten-De Meern. In de wijk Overvecht komt (ernstige) eenzaamheid verhoogd voor. Hier geeft de helft van de inwoners aan weleens eenzaam te zijn. De wijken West, Oost en Binnenstad zijn de wij...

Zorgverzekering
...is deze tussen de 17% en 20%. In Leidsche Rijn en vleuten-De Meern heeft rond de 10% van de inwoners alleen een basisverzekering. Percentage Utrechters met alleen een basisverzekering, naar wijk:

Situatie op school
...der migratieachtergrond en leerlingen uit de wijk vleuten-De Meern. Relatie met de leerkracht: Iets meer dan een kwart van de leerlingen zit op school niet helemaal lekker in hun vel. Zij hebben het niet naar hun zin op school, vinden de lesse...

Thuiszorg
...ntvangt 10% thuiszorg, van de 80-plussers 42%. In vleuten-De Meern, Overvecht en Zuid(west) ontvangen meer mensen thuiszorg dan gemiddeld in Utrecht. Percentage Utrechters die thuiszorg ontvangen, naar wijk: 13% van de Utrechters zonder migrat...

Lichamelijke gezondheid
...de nacht voor het onderzoek. In de wijken West en vleuten-De Meern komt onvoldoende nachtrust nauwelijks voor. Percentage onvoldoende nachtrust bij kinderen in Utrecht, naar wijk:

Gezins- en huishoudsamenstelling
...inig voor in Noordoost, Binnenstad, Oost, Zuid en vleuten-De Meern. Co-ouderschap komt vaker voor in Noordoost en Oost. Percentage eenoudergezinnen, naar wijk: Het aandeel tienermoeders daalt In 2014 kregen 19 Utrechtse tieners een baby. Dit i...

Basiszorg
...nderen met een Turkse achtergrond en kinderen uit vleuten-De Meern was er het meest telefonisch contact. Avond-, nacht- en weekenddienst vooral gebruikt voor jonge kinderen 39% van de 0- tot 4-jarige kinderen heeft de huisarts ’s avonds,...

Beweging
...iddelde. In de wijken Overvecht, Leidsche Rijn en vleuten-De Meern ligt dit percentage juist lager. Percentage Utrechtse volwassenen die voldoet aan de beweegnorm, naar wijk: Beweegnorm Bewegen is gezond. Als norm wordt er aangenomen dat men i...

Alcohol
... een zware drinker. In de wijken Leidsche Rijn en vleuten-De Meern komt het aandeel zware drinkers uit op 6%. Percentage zware drinkers, naar wijk: 11% vindt eigen alcoholgebruik problematisch Ongeveer één op de tien ervaart prob...

Resultaten Jeugdmonitor 2016
...eren uit de wijken Noordoost, Oost, Binnenstad of vleuten-De Meern. Kinderen met een chronisch ziek gezinslid doen thuis meer Leerlingen van wie een ouder, broertje of zusje chronisch ziek is, moeten thuis vaker meehelpen dan leerlingen bij wi...

Sociale contacten
...un buren. Inwoners uit de wijken Leidsche Rijn en vleuten–De Meern hebben juist vaker contact met hun buren dan gemiddeld in Utrecht. Percentage Utrechters dat minder dan twee keer per maand contact heeft met hun buren: Ruim de helft van...

Geluids- en geurhinder
...dwest en Zuidwest deze percentages het hoogst. In vleuten-De Meern en Noordoost ervaren de inwoners het minst ernstige geluidshinder van deze geluidsbronnen. Percentage ernstige geluidshinder bromfietsen/bromscooters bij 19- tot 54-jarigen, na...

Wijkgezondheidsprofielen
...doost Oost Binnenstad Zuid Zuidwest Leidsche Rijn vleuten-De Meern De nieuwe wijkgezondheidsprofielen zijn nog in ontwikkeling. Heeft u hier ideeën over, dat horen wij graag! U kunt een mail sturen aan epidemiologie@utrecht.nl.