Zoeken naar 'vleuten'

 vleuten-De Meern
In vleuten-De Meern liggen onder andere de subwijken Veldhuizen, Vleuterweide en Haarzuilens. Op 1 januari 2015 telde de wijk vleuten-De Meern in Utrecht 46.253 inwoners en is met deze bewonersomvang de grootste wijk van Utrecht. In ...

vleuten-De Meern
Gezondheid in de Utrechtse wijk vleuten-De Meern Onder meer Veldhuizen, Vleuterweide en Haarzuilens Bijna alle kinderen, jongeren en volwassenen in vleuten-De Meern zijn positief over hun eigen gezondheid. De cijfers over de wijk komen ...

vleuten-De Meern
Op 1 januari 2015 telde de wijk vleuten-De Meern in Utrecht 46.253 inwoners en is met deze bewonersomvang de grootste wijk van Utrecht. In vleuten-De Meern ligt de levensverwachting in goed ervaren gezondheid op 70,7 jaar. Op deze pagin...

Woning en woonomgeving
...en en schimmels gedijen goed in vochtige ruimtes. vleuten- De Meern, Binnenstad en Noordoost het meest tevreden over woning en woonomgeving Inwoners uit de wijken vleuten- De Meern, Binnenstad en Noordoost zijn het meest tevreden over h...

Woonomgeving
...basis van een schaal van een tot tien. In de wijk vleuten-De Meern zijn Utrechters het meest tevreden met de fiets- en wandelmogelijkheden in de buurt 80% van de Utrechters uit [vleuten-De Meern] is zeer tevreden over de fiets- en wande...

Psychische gezondheid
...tionele problemen bij leerlingen uit Noordwest en vleuten-De Meern De sociaal-emotionele gezondheid van leerlingen uit de wijken Noordwest en [vleuten-De Meern] is minder stabiel dan die van leerlingen uit andere wijken. Bijna é...

Voeding
...lkvoeding van zuigelingen 2015, TNO) Kinderen uit vleuten-De Meern krijgen minder vaak borstvoeding Moeders uit [vleuten-De Meern] starten minder vaak met borstvoeding geven. Moeders die wel beginnen, stoppen ook vaker dan moeders uit a...

Groen
...eidspeiling 2016. Utrechters uit Leidsche Rijn en vleuten-De Meern vaakst positief over groen Volwassenen (19- tot 64-jarigen) die wonen in de Utrechtse wijken Leidsche Rijn en vleuten-De Meern zijn het meest te spreken over het groen i...

Lichaamsgewicht
...jaren (RIVM, 2015). Overgewicht komt vaak voor in vleuten-De Meern en Overvecht In de wijken vleuten-De Meern en Overvecht is het percentage van de bevolking hoger dan het stedelijk gemiddelde van 38%. Hier heeft ongeveer de helft van d...

Aantal inwoners
...andere gemeente (82%) of het buitenland (18%). In vleuten-De Meern en Noordwest wonen de meeste Utrechters: Leidsche Rijn groeit explosief Op dit moment woont 9% van de Utrechters in Leidsche Rijn, maar in 2030 zal Leidsche Rijn juist é...

Voeding
...en vaker fruit dan meisjes. Kinderen uit de wijk [vleuten-De Meern] eten minder vaak elke dag fruit. Bijna alle kleuters ontbijten dagelijks 98% van de 5- tot 6-jarigen ontbijt tenminste vijf dagen per week. Kinderen met een Marokkaanse achter...

Aantal inwoners
...nd in een ander land in de Europese Unie (7%). In vleuten-De Meern en Noordwest wonen de meeste Utrechters [vleuten-De Meern] en Noordwest zijn de wijken met het hoogste aantal inwoners. Alle Utrechtse wijken zullen meer inwoners krij...

Gezins- en huishoudsamenstelling
...n huishouden met kinderen. In Leidsche Rijn en [vleuten-De Meern] geldt dit voor ongeveer de helft van de huishoudens. 22% van de huishoudens met kinderen is een eenoudergezin. In Overvecht is dat 34%. Met ongeveer 15% is het aandeel eenou...

Sociale contacten
...ontact met hun buren. Utrechters uit Overvecht en vleuten-De Meern hebben minder vaak contact met vrienden of kennissen Utrechters uit de wijken Overvecht en [vleuten-De Meern] hebben minder vaak contact met hun vrienden of kennissen....

Mantelzorg
... dan jongvolwassen mannen. Utrechters uit de wijk vleuten-De Meern geven vaker mantelzorg 16% van de volwassenen die in [vleuten-De Meern] wonen verleent mantelzorg. In de wijk Noordwest is het percentage Utrechters dat mantelzorg gee...

Woning
...woning. Utrechters uit de wijken Leidsche Rijn en vleuten-De Meern zijn vaker tevreden met hun woning Volwassenen die wonen in de wijken Leidsche Rijn en [vleuten-De Meern] zijn het vaakst zeer tevreden met hun woning. Utrechters uit ...

Basiszorg
... minst tevreden met deze voorzieningen. Vooral in vleuten-De Meern wonen de meeste Utrechters die (zeer) tevreden zijn met huisarts Negen van de tien Utrechters uit vleuten-De Meern zijn tevreden met de gezondheidsvoorzieningen in de bu...

Mantelzorg
...elatief hoog. Hoogste percentage mantelzorgers in vleuten-De Meern In vleuten-De Meern geeft 16% mantelzorg. In 2008 was dit nog 9%. Ook in Overvecht en Zuidwest wonen veel mantelzorgers. Percentage Utrechters die mantelzorg geven, naar...

Mantelzorg
... tot 10% in 2013. Kinderen uit Noordwest, Zuid en vleuten-De Meern geven vaker aan jonge mantelzorger te zijn De meeste jonge mantelzorgers wonen in de wijken Noordwest, Zuid en vleuten-De Meern. Kinderen uit Oost, Binnenstad en Overvec...

Psychische gezondheid
...dan bij jongens, evenals bij kinderen uit de wijk vleuten-De Meern. Meeste Utrechtse kinderen zijn voldoende assertief 4% van de kinderen scoort laag op assertiviteit, dit zijn iets vaker meisjes dan jongens. Bij kinderen uit de wijk vleute...

Gezins- en huishoudsamenstelling
...ere kinderen. De meeste van deze gezinnen zijn in vleuten-De Meern te vinden. Meer alleenstaanden in de Binnenstad en Oost In de wijken Binnenstad en Oost wonen meer alleenstaanden in vergelijking met de andere wijken in Utrecht. Alleenstaande...

Lichaamsgewicht
...chten. Overgewicht komt vaak voor in Overvecht en vleuten-De Meern Bijna de helft van de inwoners in de wijken Overvecht en vleuten-De Meern heeft overgewicht. In de wijken Oost en de Binnenstad is dit slechts een kwart. Obesitas komt r...

Lichaamsgewicht
...mt het vaakst voor in Kanaleneiland, Overvecht en vleuten-De Meern 54% van de volwassenen uit Kanaleneiland heeft overgewicht. In de wijken Overvecht en [vleuten-De Meern] heeft bijna de helft van de volwassenen overgewicht. In de w...

Gezins- en huishoudsamenstelling
.... Eenoudergezinnen komen relatief weinig voor in [vleuten-De Meern]. Co-ouderschap komt vaker voor in de wijken Noordoost en Oost.

Alcohol
...en. Voor leerlingen uit de wijken Noordwest en [vleuten-De Meern] geldt thuis minder vaak een duidelijk verbod op het gebruik van alcohol. Percentage leerlingen dat wel eens alcohol heeft gedronken naar wijk:

Ervaren gezondheid
...goed. Leerlingen uit de wijken Oost, Noordoost en vleuten-De Meern zijn het vaakst positief over hun gezondheid.

Voeding
...onen in de wijken Noordoost, Zuid, Oost en [vleuten-De Meern] ontbijten vaker voldoende.

Digitale media
...eedeklassers. Ook leerlingen die wonen in de wijk vleuten-De Meern kijken vaker veel naar een beeldscherm in hun vrije tijd, 73% doet dit. Jongens hebben minder controle op hun gamegedrag Bij jongens is vaker een vermoeden van gebrek aan contr...

Leeftijdsopbouw
...t moment wonen met name in de wijken Overvecht en vleuten-De Meern relatief veel ouderen (65+), terwijl in de wijken Leidsche Rijn en Binnenstad minder ouderen wonen. Veel studenten in Utrecht Dat er veel studenten wonen in Utrecht verklaart v...

Voeding
...an gemiddeld. Ook in de wijken Noordoost, Oost en vleuten-De Meern ontbijten kinderen relatief vaak. 78% van de kinderen neemt zoete (fris)drank mee naar school Bijna vier van de vijf kinderen neemt zoete drank mee naar school. Jongens doen di...

Woonomgeving
...ving (redelijk) gezond. Utrechters uit de wijken [vleuten-De Meern] en Leidsche Rijn vinden hun woonomgeving het vaakst gezond. In de wijken Overvecht, West, Noordwest en Zuidwest vindt minder dan 60 % van de panelleden hun woonomgev...

Eenzaamheid en sociale contacten
... er het meest onder inwoners van Leidsche Rijn en vleuten-De Meern. In de wijk Overvecht komt (ernstige) eenzaamheid verhoogd voor. Hier geeft de helft van de inwoners aan weleens eenzaam te zijn. De wijken West, Oost en Binnenstad zijn de wij...

Zorgverzekering
...is deze tussen de 17% en 20%. In Leidsche Rijn en vleuten-De Meern heeft rond de 10% van de inwoners alleen een basisverzekering. Percentage Utrechters met alleen een basisverzekering, naar wijk:

Situatie op school
...der migratieachtergrond en leerlingen uit de wijk vleuten-De Meern. Relatie met de leerkracht: Iets meer dan een kwart van de leerlingen zit op school niet helemaal lekker in hun vel. Zij hebben het niet naar hun zin op school, vinden de lesse...

Wijkverpleging en persoonlijke verzorging
...ntvangt 10% thuiszorg, van de 80-plussers 42%. In vleuten-De Meern, Overvecht en Zuid(west) ontvangen meer mensen thuiszorg dan gemiddeld in Utrecht. Percentage Utrechters die thuiszorg ontvangen, naar wijk: 13% van de Utrechters zonder migrat...

Lichamelijke gezondheid
...de nacht voor het onderzoek. In de wijken West en vleuten-De Meern komt onvoldoende nachtrust nauwelijks voor. Percentage onvoldoende nachtrust bij kinderen in Utrecht, naar wijk:

Gezins- en huishoudsamenstelling
...inig voor in Noordoost, Binnenstad, Oost, Zuid en vleuten-De Meern. Co-ouderschap komt vaker voor in Noordoost en Oost. Percentage eenoudergezinnen, naar wijk: Het aandeel tienermoeders daalt In 2014 kregen 19 Utrechtse tieners een baby. Dit i...

Eerstelijns medische zorg
...nderen met een Turkse achtergrond en kinderen uit vleuten-De Meern was er het meest telefonisch contact. Avond-, nacht- en weekenddienst vooral gebruikt voor jonge kinderen 39% van de 0- tot 4-jarige kinderen heeft de huisarts ’s avonds,...

Beweging
...iddelde. In de wijken Overvecht, Leidsche Rijn en vleuten-De Meern ligt dit percentage juist lager. Percentage Utrechtse volwassenen die voldoet aan de beweegnorm, naar wijk: Beweegnorm Bewegen is gezond. Als norm wordt er aangenomen dat men i...

Alcohol
... een zware drinker. In de wijken Leidsche Rijn en vleuten-De Meern komt het aandeel zware drinkers uit op 6%. Percentage zware drinkers, naar wijk: 11% vindt eigen alcoholgebruik problematisch Ongeveer één op de tien ervaart prob...

Beweging
...e wijken Noordoost, Oost, Leidsche Rijn en [vleuten-De Meern] zijn kleuters vaker lid van een sportvereniging: Sporten die leerlingen uit groep zeven en acht bij een vereniging beoefenen Jongens doen het meest aan voetbal en vechtsporten...

Resultaten Jeugdmonitor 2016
...eren uit de wijken Noordoost, Oost, Binnenstad of vleuten-De Meern. Kinderen met een chronisch ziek gezinslid doen thuis meer Leerlingen van wie een ouder, broertje of zusje chronisch ziek is, moeten thuis vaker meehelpen dan leerlingen bij wi...

Sociale contacten
...un buren. Inwoners uit de wijken Leidsche Rijn en vleuten–De Meern hebben juist vaker contact met hun buren dan gemiddeld in Utrecht. Percentage Utrechters dat minder dan twee keer per maand contact heeft met hun buren: Ruim de helft van...

Geluids- en geurhinder
...dwest en Zuidwest deze percentages het hoogst. In vleuten-De Meern en Noordoost ervaren de inwoners het minst ernstige geluidshinder van deze geluidsbronnen. Percentage ernstige geluidshinder bromfietsen/bromscooters bij 19- tot 54-jarigen, na...

Wijkgezondheidsprofielen
...doost Oost Binnenstad Zuid Zuidwest Leidsche Rijn vleuten-De Meern De nieuwe wijkgezondheidsprofielen zijn nog in ontwikkeling. Heeft u hier ideeën over, dat horen wij graag! U kunt een mail sturen aan epidemiologie@utrecht.nl.

Beweging
...58%. Utrechters uit de wijken Leidsche Rijn en [vleuten-De Meern] voldoen minder vaak aan de beweegnorm: 18% van de Utrechtse volwassenen voldoet aan de fitnorm Bijna een vijfde van de Utrechtse volwassenen verricht minstens drie keer per we...

Alcohol
...ervecht], Zuid, Zuidwest, Leidsche Rijn en [vleuten-de Meern] drinken minder vaak overmatig alcohol. Percentage overmatig alcoholgebruik, naar wijk:

Roken
...vervecht] roken. In de wijken Leidsche Rijn en [vleuten-De Meern] roken Utrechters minder vaak dan gemiddeld.

Beweging
... lichamelijk actief. Jongeren uit Noordoost en [vleuten-de Meern] bewegen vaker voldoende.

Voeding
...en die wonen in de wijken Noordoost, Oost en [vleuten-De Meern] ontbijten vaker

Geluids- en geurhinder
...erkzaamheden. Utrechters uit de wijken Zuid en [vleuten-De Meern] geven dit het minst vaak aan, namelijk 5%. Gemiddeld ervaart 9%van de volwassenen in Utrecht ernstige geluidshinder van bouw- en sloopwerkzaamheden. 14% van de alleenstaande o...

Voedselomgeving
...ie wonen in de wijken Overvecht, Zuidwest en [vleuten-De Meern] kopen minder vaak bewust biologische producten dan gemiddeld in Utrecht. 63% van de Utrechters koopt bewust seizoensproducten Bijna twee derde van de Utrechtse volwassenen koo...

Voeding
...Utrechters uit de wijken Binnenstad, Zuid en [vleuten-de Meern] voldoen vaker aan de ontbijtnorm

Leeftijdsopbouw
...re grote steden in Nederland. Leidsche Rijn en [vleuten-De Meern] zijn de meest kinderrijke wijken. 35% van alle jeugdigen in Utrecht woont in een van deze twee wijken. Meer jonge vrouwen dan mannen In Utrecht wonen meer dan 42.000 vrouwelij...

Geboorte
...tijd tussen 15 en 45 jaar. In Leidsche Rijn en [vleuten-De Meern] zijn de meeste kinderen geboren. Dit is in absoluut aantal als in het aantal geboorten per 1.000 vrouwen in de vruchtbare leeftijd. Ook in Noordwest zijn in absolute aantall...

Medicatiegebruik
...eders van kinderen uit Kanaleneiland, Transwijk, [vleuten-De Meern] en Noordoost gebruiken vaker medicijnen als zij zwanger zijn. Percentage vrouwen dat medicijnen gebruikt tijdens de zwangerschap, naar subwijk: Klik hier voor een kaart met ...

Mondzorg
...darts dan 2- tot 17-jarigen in andere wijken. In [vleuten-De Meern] hebben minderjarigen het vaakst een jaarlijkse controle gehad. Percentage minderjarigen dat in 2015 geen tandartscontrole had: De meeste kinderen gaan volgens ouders jaarlijks...

Mondzorg
...analeneiland]. Utrechters uit Leidsche Rijn en [vleuten-De Meern] hebben het vaakst contact met de tandarts.

Wijkgezondheidsprofielen 2018
...doost Oost Binnenstad Zuid Zuidwest Leidsche Rijn vleuten-De Meern Wilt u de papieren versie van een of meerdere wijkgezondheidsprofielen ontvangen? Stuur dan een e-mail naar volksgezondheidsmonitor@utrecht.nl

Gebruiker aan het woord: de waarde van de VMU
...rtner van de Gezonde Wijk alliantie Leidsche Rijn vleuten-De Meern. Daarin werken 12 organisaties samen op het gebied van zorg, welzijn en preventie. Vanuit een gezamenlijke missie, visie en strategie bouwen de betrokken gezondheidscentra, wel...

Groen
87% van de Utrechtse volwassenen is tevreden met het groen in hun buurt Van de volwassenen (19-64 jaar) in Utrecht is 87% tevreden met het groen in hun buurt. Gemiddeld beoordelen Utrechters het groen in de buurt met het rapportcijfer 7,3. 51% van ...

Kan deze website beter?