Zoeken naar 'sterfte'

 sterfte en doodsoorzaken
...ters aan ziekten van de ademhalingsorganen. Bruto sterfte in Utrecht lager dan gemiddeld in Nederland Het aantal sterfgevallen per duizend Utrechters (bruto sterfte) in de periode 2007-2010 was lager dan de bruto sterfte in de Ge...

sterfte en doodsoorzaken
...e doodsoorzaken zoals (val)ongevallen. (Bron: CBS sterftecijfers 2011 t/m 2014)

Luchtkwalititeit
...teeds nadelige gezondheidseffecten en voortijdige sterfte optreden. Wat is luchtverontreiniging en wat zijn gezondheidseffecten hiervan? Luchtverontreiniging bestaat uit een mengsel van stoffen zoals fijnstof, stikstof(di)oxide en ozon. Fijnst...

Roken
Roken vergroot risico op vroegtijdige sterfte en gezondheidsproblemen Roken vergroot het risico op vroegtijdige sterfte. Dit betekent dat rokers gemiddeld minder oud worden dan niet-rokers. Verder hebben rokers een grotere kans op hart-...

Ervaren gezondheid
...tijl. Ervaren gezondheid is sterk gerelateerd aan sterfte. Hoe slechter iemand zijn of haar eigen gezondheid ervaart, hoe hoger de kans op overlijden. Ervaren gezondheid maakt deel uit van de kwaliteit van leven. Belangrijk voor een goede kwal...

Hoe verzamelen we gegevens?
...gebruiken data uit landelijke registraties, zoals sterftecijfers en data van zorgverzekeraars. Ook heeft de gemeente Utrecht eigen registratiesystemen die bruikbare informatie bevatten, zoals registraties van de jeugdgezondheidszorg en metinge...

Statushouders
...o;s, HIV, tienerzwangerschappen, abortus en moedersterfte.

Statushouders
...erzwangerschappen (vijfmaal zo vaak) • moedersterfte (tienmaal zo vaak) Bij veel gezondheidsproblemen spelen traumatische ervaringen, voortdurende stress, het ontbreken van steun en relatief weinig beweging een rol (Bloemen, 2017). Beperk...

Kan deze website beter?