Zoeken naar 'leefstijl'

 Resultaten Jeugdmonitor 2016
...nd. De JMU geeft een overzicht van de gezondheid, leefstijl, leefomgeving en vrijetijdsbesteding van leerlingen uit groepen 7 en 8 van het basisonderwijs. Op Volkgezondheidsmonitor.nl vind je nieuwe informatie over: Geluk Ervaren gezondheid Li...


...enlijst komen onderwerpen aan bod als: gezondheid leefstijl psychosociaal welbevinden sociale contacten woonomgeving Om te kijken naar ontwikkelingen vergelijken we voor een aantal onderwerpen de resultaten met resultaten van voorgaande GP&rsq...

Wijkenvergelijker Jeugd
...en. De JMU geeft een overzicht van de gezondheid, leefstijl, leefomgeving en vrijetijdsbesteding van leerlingen uit groepen 7 en 8 van het basisonderwijs. In de Wijkenvergelijker kun je de verschillende Utrechtse wijken met elkaar vergelijken....

Over de VMU
...ten, sociale contacten, financiële situatie, leefstijl, zorggebruik en de fysieke leefomgeving. De VMU verbindt deze thema’s met elkaar. Ook signaleert de VMU ontwikkelingen in de tijd en vergelijkt Utrechtse data met gegevens uit a...

Stapeling van gezondheidsrisico's
...he aanleg, sociaal-maatschappelijke participatie, leefstijl, zorg en leefomgeving. Inwoners met een matig tot slecht ervaren gezondheid hebben vaak te maken met risico’s op meerdere gebieden: een stapeling van problematiek en risicofacto...

Ervaren gezondheid
...rond (81%). Meer informatie over de gezondheid en leefstijl van leerlingen op het voortgezet onderwijs kunt u lezen in de factsheet ‘Hoe gezond ben jij?’. 91% van de Utrechtse basisschooljeugd voelt zich gezond Ruim negen op de tie...


...n vragenlijst in over onderwerpen als: gezondheid leefstijl psychosociaal welbevinden gedrag school en gezin woonomgeving Om te kijken naar de ontwikkeling van de Utrechtse jeugd, vergelijken we de resultaten van een nieuwe meting elke keer me...

Woonproblematiek
...chosociale problemen, problemen met dagbesteding, leefstijl en beperkte zelfredzaamheid komen veelvuldig voor.

Gezondheidsvaardigheden
...den zijn belangrijke voorwaarden voor een gezonde leefstijl en gezond gedrag. Om goed te kunnen zorgen voor je eigen gezondheid en die van eventuele gezinsleden is het wenselijk informatie hierover te kunnen vinden, lezen, begrijpen en toe te ...

Gezondheidsvaardigheden
...den zijn belangrijke voorwaarden voor een gezonde leefstijl en gezond gedrag. Om goed te kunnen zorgen voor je eigen gezondheid en die van eventuele gezinsleden is het wenselijk informatie hierover te kunnen vinden, lezen, begrijpen en toe te ...

Zelf gezondheidscijfers vergelijken
Zelf aan slag met het vergelijken van gezondheidscijfers Ga hier aan de slag met cijfers! U kiest zelf welke onderwerpen u vergelijkt over verschillende Utrechtse wijken of onderzoeksjaren. Klik hier om zelf gezondheidscijfers te vergelijken Er ope...