Zoeken naar 'leefstijl'

 Programma VMU-symposium
...den en regio’s Workshop 2: Veranderingen in leefstijl en leefstijlverschillen Hoe kunnen we leefstijl beïnvloeden? Expert: Jet Smit, hoogleraar Public Health, Universitait Medisch Centrum Utrecht Workshop 3: Relatie tu...

Symposium Utrechts Gezondheidsprofiel 2018
...n weer veel nieuwe informatie over de gezondheid, leefstijl en sociale omgeving van Utrechters, hoe staan we er nu voor vergeleken met enkele jaren geleden. Dus volop nieuwe gegevens, gebaseerd op cijfers én op verhalen van mensen en pr...

Resultaten Jeugdmonitor 2016
...nd. De JMU geeft een overzicht van de gezondheid, leefstijl, leefomgeving en vrijetijdsbesteding van leerlingen uit groepen 7 en 8 van het basisonderwijs. Op Volkgezondheidsmonitor.nl vind je nieuwe informatie over: Geluk Ervaren gezondheid Li...


...enlijst komen onderwerpen aan bod als: gezondheid leefstijl psychosociaal welbevinden sociale contacten woonomgeving Om te kijken naar ontwikkelingen vergelijken we voor een aantal onderwerpen de resultaten met resultaten van voorgaande GP&rsq...

Een verhaal bij de cijfers
...ondheidsprofiel, dat in februari 2018 verschijnt. leefstijl kinderen en jongeren In de bijeenkomst over ‘Gezond (w)eten en doen’ in Utrecht Zuid gaat het gesprek over de leefstijl van kinderen en jongeren. Deelnemers zijn pr...

Stapeling van gezondheidsrisico's
...he aanleg, sociaal-maatschappelijke participatie, leefstijl, zorg en leefomgeving. Stapeling van deze gezondheidsfactoren is een manier om deze combinatie weer te geven. De volgende gezondheidsproblemen of –risico’s zijn meegenomen...

Wijkenvergelijker Jeugd
...en. De JMU geeft een overzicht van de gezondheid, leefstijl, leefomgeving en vrijetijdsbesteding van leerlingen uit groepen 7 en 8 van het basisonderwijs. In de Wijkenvergelijker kun je de verschillende Utrechtse wijken met elkaar vergelijken....

Over de VMU
...ten, sociale contacten, financiële situatie, leefstijl, zorggebruik en de fysieke leefomgeving. De VMU verbindt deze thema’s met elkaar. Ook signaleert de VMU ontwikkelingen in de tijd en vergelijkt Utrechtse data met gegevens uit a...

Ervaren gezondheid
...ok bepaald worden door sociale factoren, zoals de leefstijl. Ervaren gezondheid is sterk gerelateerd aan sterfte. Hoe slechter iemand zijn of haar eigen gezondheid ervaart, hoe hoger de kans op overlijden. Ervaren gezondheid maakt deel uit van...

Stapeling van gezondheidsrisico's
...he aanleg, sociaal-maatschappelijke participatie, leefstijl, zorg en leefomgeving. Inwoners met een matig tot slecht ervaren gezondheid hebben vaak te maken met risico’s op meerdere gebieden: een stapeling van problematiek en risicofacto...

Ervaren gezondheid
...rond (81%). Meer informatie over de gezondheid en leefstijl van leerlingen op het voortgezet onderwijs kunt u lezen in de factsheet ‘Hoe gezond ben jij?’. 91% van de Utrechtse basisschooljeugd voelt zich gezond Ruim negen op de tie...

Woonproblematiek
...chosociale problemen, problemen met dagbesteding, leefstijl en beperkte zelfredzaamheid komen veelvuldig voor.

Gezondheidsvaardigheden
...den zijn belangrijke voorwaarden voor een gezonde leefstijl en gezond gedrag. Om goed te kunnen zorgen voor je eigen gezondheid en die van eventuele gezinsleden is het wenselijk informatie hierover te kunnen vinden, lezen, begrijpen en toe te ...

Wat vindt u op deze website?
...ke en psychische gezondheid, kwaliteit van leven, leefstijl, fysieke leefomgeving, sociale omgeving en zorg. We zorgen dat de laatst beschikbare cijfers deze website staan. Zo zijn de gezondheidsdata snel en goed toegankelijk. Eens in de vier ...

Utrechts Gezondheidsprofiel 2018
...ote steden. Utrechters hebben vaker een gezondere leefstijl, die past bij een relatief groeiende, jonge bevolking met steeds meer hoogopgeleiden. Minder Utrechtse kinderen kampen met overgewicht. De werkloosheid daalt en er zijn minder voortij...

Asielopvang
...hun vlucht ook al. Er zijn wel wat verschillen in leefstijl zoals een ander eetpatroon en meer mannen die roken.

Zuidwest
...j hebben financiële problemen, een ongezonde leefstijl en veel aandoeningen. Deze mensen wonen vooral in Kanaleneiland. Professionals geven verder aan dat inwoners niet altijd tevreden zijn over de veiligheid in de wijk. Klik hier voor he...

Stapeling van gezondheidsrisico's
... verschillende factoren, zoals genetische aanleg, leefstijl, sociale omgeving, participatie, zorg en leefomgeving. Inwoners die hun gezondheid als matig of slecht ervaren, hebben vaak te maken met risico’s op meer dan één v...

Stapeling van gezondheidsrisico's
...he aanleg, sociaal-maatschappelijke participatie, leefstijl, zorg en leefomgeving. Stapeling van deze gezondheidsfactoren is een manier om deze combinatie weer te geven. De volgende gezondheidsproblemen of –risico’s zijn meegenomen...

Gezondheidstechnologie
...Vaak zijn deze wearables gericht op gezondheid en leefstijl, in het bijzonder bewegen. 80% van de gebruikers is hier (redelijk) tevreden over. Eén op de acht panelleden heeft digitaal contact met zorg- of hulpverleners over inhoudelijke...

Stapeling van gezondheidsrisico's
...he aanleg, sociaal-maatschappelijke participatie, leefstijl, zorg en leefomgeving. Stapeling van deze gezondheidsfactoren is een manier om deze combinatie weer te geven. De risicofactoren die voor kinderen zijn meegenomen zijn psychosociale ge...

Week van de gezondheid: Gezondheid telt!
... (en door) inwoners die bijdragen aan vitaliteit, leefstijl en gezond leven in de stad. Zoals samen wandelen, bewegen voor senioren, dansen, yoga, samen koken en eten, voedingsadvies bij diabetes en een workshop positieve gezondheid. De initia...

Zelf gezondheidscijfers vergelijken
Zelf aan de slag met het vergelijken van gezondheidscijfers Ga hier aan de slag met cijfers! U kiest zelf welke onderwerpen u vergelijkt over verschillende Utrechtse wijken of onderzoeksjaren. Klik hier om zelf gezondheidscijfers te vergelijken Er ...

Voedselomgeving
33% van de Utrechtse volwassenen koopt bewust biologische producten Een derde van de volwassenen (19-64 jaar) koopt vaak biologische producten. 40- tot 54-jarigen en stellen met kinderen kopen vaker biologische producten dan gemiddeld. Laagopgeleid...

Voedselomgeving
Een kwart van de Utrechtse ouderen koopt bewust biologische producten 25% van de 65-plussers in Utrecht koopt vaak bewust biologische producten. 65- tot 79-jarigen kopen vaker biologische producten dan gemiddeld onder ouderen in Utrecht. Ouderen me...

Voeding
Hoogopgeleide Utrechters voldoen steeds vaker aan de ontbijtnorm Het percentage Utrechters met een hbo/wo diploma dat voldoet aan de ontbijtnorm is toegenomen van 82% in 2003 tot 93% in 2016. Hoogopgeleiden ontbijten vaker minstens vijf keer per we...

Kan deze website beter?