Naar de inhoud

Gezondheidsverschillen en kansengelijkheid

Samenvatting

Gezondheidsverschillen en kansengelijkheid in Utrecht

In Utrecht zijn er groepen die vaker gezondheidsproblemen of een ongezonde leefstijl hebben. Dat zijn vooral inwoners met basisonderwijs, lbo of mavo en inwoners die moeite hebben met rondkomen. Zij hebben ook vaker minder kansen op een goede gezondheid. We zien bij deze groepen inwoners vaker een achterstand op de onderliggende oorzaken van ongezondheid, zoals bijvoorbeeld financiële problemen of ongunstige woonomstandigheden. In veel gevallen geldt dit ook voor inwoners van Overvecht en Zuidwest, mensen met een niet-westerse migratieachtergrond en ouderen. Deze Utrechters hebben iets meer of iets anders nodig voor gelijke kansen op een goede gezondheid.

De afgelopen jaren, tot aan 2019, groeiden vooral de achterstanden van Utrechters met een lager opleidingsniveau en van mensen die moeite hebben met rondkomen. We zien in Utrecht vooral een toename van verschillen op het terrein van inkomenssituatie, toegang tot gezondheidszorg, woonomstandigheden en sociale contacten en eenzaamheid. Dit zijn belangrijke aangrijpingspunten voor de Utrechtse aanpak van gezondheidsverschillen en kansengelijkheid.

Deze verschillen zijn tijdens de coronapandemie waarschijnlijk alleen maar groter geworden. Dit geldt met name voor verschillen in gezondheid, toegang tot gezondheidszorg, werkloosheid, de woon- en leefomgeving, sociale veiligheid en sociale contacten. De hierboven genoemde risicogroepen worden harder geraakt tijdens de coronacrisis. Er zijn ook nieuwe risicogroepen ontstaan, zoals jongeren en jongvolwassenen en mensen die minder digitale middelen of vaardigheden hebben. Deze ontwikkelingen versterken de urgentie van een gerichte aanpak van gezondheidsverschillen en kansengelijkheid.

 Download speciale uitgave (PDF)

Inleiding

Gezondheid en leefstijl

Gezondheidszorg

Inkomenssituatie

Opleiding en vaardigheden

Werksituatie

Fysieke omgeving

Veiligheid

Sociale omgeving

Methode, indicatoren en databronnen