Eenzaamheid

Eenzaamheid en gezondheid hebben invloed op elkaar
Gevoelens van eenzaamheid kunnen verschillende gevolgen hebben voor de gezondheid. Het kan bijvoorbeeld stress, hoofdpijn en benauwdheid veroorzaken (Korrelatie, 2016), maar ook leiden tot een depressie of (poging tot) suïcide (Heinricht & Gullone, 2006).  Andersom kunnen gezondheidsproblemen zoals lichamelijke beperkingen, eenzaamheid bevorderen.

Twee soorten eenzaamheid: emotioneel en sociaal

We maken onderscheid naar twee soorten eenzaamheid: sociale en emotionele eenzaamheid. Sociale eenzaamheid houdt in dat iemand een gemis van mensen om zich heen ervaart (bijvoorbeeld vrienden, buren, collega's). Emotionele eenzaamheid ontstaat als iemand een intieme relatie mist met wie ze over persoonlijke dingen kunnen praten, zoals een partner of een vriend(in).

Sociale contacten kunnen eenzaamheid verminderen

Betekenisvolle sociale contacten kunnen eenzaamheid verminderen. Gevoelens van eenzaamheid nemen niet altijd af als iemand meer sociale contacten heeft, het gaat ook om de kwaliteit van het contact. Ook voelt iemand zich minder eenzaam wanneer er een variatie in soorten sociale relaties is. Soorten sociale relaties zijn bijvoorbeeld persoonlijke sociale relaties met familieleden, maar ook relaties met buren, vrienden of kennissen (Gierveld-de Jong & van Tilburg, 2007).Lees verder over dit onderwerp door op de categorie ‘Kinderen’, ‘Jongeren’ en ‘Volwassenen' te klikken. Alle cijfers over dit onderwerp zijn te vinden in de open data.Lees verder over Eenzaamheid:

Eerdere berichten

Geen gearchiveerde artikelen gevonden