Naar de inhoud

Eenzaamheid

30% van de Utrechtse volwassenen is matig eenzaam en 10% is ernstig eenzaam

Volwassenen

 • 10% van de Utrechters is ernstig eenzaam »
 • Eenzaamheid is in de afgelopen jaren toegenomen »
 • Een derde van de Utrechtse volwassenen is emotioneel eenzaam »
 • 38% van de volwassenen in Utrecht is sociaal eenzaam »
 • Ernstige eenzaamheid komt vaker voor bij eenoudergezinnen en eenpersoonshuishoudens »
 • 17% van de volwassenen in Overvecht is ernstig eenzaam »

Kinderen

 • Ruim driekwart van de Utrechtse kinderen kan met iemand over problemen praten »
 • Kinderen uit de wijken Zuidwest (70%) en Overvecht (72%) kunnen het minst vaak met iemand over problemen praten »
 • Kinderen uit Noordoost, Oost en Zuid kunnen het vaakst (82%) met iemand over problemen praten »

Ouderen

 • 11% van de Utrechtse ouderen is ernstig eenzaam »
 • Eenzaamheid onder ouderen is in de afgelopen jaren toegenomen »
 • Hoger opgeleide ouderen zijn minder vaak eenzaam »
 • Emotionele eenzaamheid komt vaker voor bij 80-plussers »
 • Ouderen die alleen wonen zijn vaker eenzaam »
 • 51% van de Utrechtse ouderen is sociaal eenzaam »
 • Ernstige eenzaamheid bij Utrechtse ouderen is het hoogst in de wijken Zuidwest (16%) en Overvecht (14%). »

Wat houdt het in?

Eenzaamheid en gezondheid hebben invloed op elkaar

Gevoelens van eenzaamheid kunnen verschillende gevolgen hebben voor de gezondheid. Zo zorgt eenzaamheid voor een hogere kans op hartaandoeningen (Valtorta, 2016), dementie (Holwerda, 2014), depressie (Heinrich & Gullone, 2006) slaapproblemen en stress (Boss, 2015) en een verhoogde kans op overlijden (Holt-Lunstad, 2015). Andersom kunnen gezondheidsproblemen, zoals lichamelijke beperkingen, eenzaamheid bevorderen.


 

Twee soorten eenzaamheid: emotioneel en sociaal

We maken onderscheid naar twee soorten eenzaamheid: sociale en emotionele eenzaamheid. Sociale eenzaamheid houdt in dat iemand mensen om zich heen mist. Emotionele eenzaamheid ontstaat als iemand een intieme of hechte relatie mist.

Hoe meet je eenzaamheid?

We maken voor het meten van eenzaamheid gebruik van de schaal van De Jong Gierveld (2007) die bestaat uit elf items. Voorbeelden van items zijn 'Er zijn voldoende mensen met wie ik mij nauw verbonden voel' en 'Ik ervaar een leegte om me heen'. Deze gevalideerde maat wordt veel gebruikt in onderzoek naar eenzaamheid, zowel binnen als buiten Nederland. Met behulp van deze schaal is vervolgens onderscheid aangebracht in niet, matig of ernstig eenzaam. Naast de mate van eenzaamheid is onderscheid aangebracht tussen sociale en emotionele eenzaamheid.

Special over eenzaamheid in Utrecht

In oktober 2019 verscheen de special 'Eenzaamheid in Utrecht'. In deze special staan cijfers en quotes over eenzaamheid die helpen om over eenzaamheid in gesprek te gaan.

Bekijk de special 'Eenzaamheid in Utrecht

 

Cijfers over kinderen

Cijfers over volwassenen

Cijfers over ouderen

Open data