2015 Zorgverzekering

 Let op: dit is een bericht uit 2015. Er is echter een recenter bericht verschenen in 2018
16% van de Utrechters heeft alleen basiszorgverzekering
Gemiddeld heeft ongeveer één op de zes volwassenen alleen een basiszorgverzekering. Deze gegevens uit 2010 zijn vergelijkbaar met het jaar 2008. Onder Utrechters met een Surinaamse, Antilliaanse of Turkse achtergrond heeft bijna één op de drie alleen een basiszorgverzekering.


Basiszorgverzekering en eigenrisico zijn verplicht
De basiszorgverzekering is in Nederland wettelijk verplicht en vergoedt een groot deel van de zorgkosten. Fysiotherapie wordt bijvoorbeeld gedeeltelijk vergoed door deze basiszorgverzekering en tandartskosten voor volwassenen (18+) vallen hier buiten. Bij het afsluiten van een zorgverzekering geldt ook altijd een verplicht eigen risico. Naast het verplichte eigen risico kan gekozen worden voor een vrijwillig extra eigen risico. Hoe hoger dit vrijwillige eigen risico, des te lager de zorgpremie.

25% van de sociaal uitgesloten groep vermijden ongedekte zorg- en eigen risicokosten
Een kwart van de sociaal uitgesloten bewoners in grote steden geeft aan dat het eigen risico en alleen een basiszorgverzekering redenen zijn minder zorg te ontvangen dan nodig is. Binnen de Utrechtse bevolking geeft 6% aan de nodige zorg niet te hebben ontvangen. Utrechters die niet sociaal uitgesloten zijn met alleen een basiszorgverzekering geven in gesprekken aan hier eerder bewust voor te kiezen. Zij schatten in de eventuele zorgkosten voor eigen rekening goed te kunnen betalen.

Tot 10% verschil tussen volwassenen in de Utrechtse wijken
Tussen volwassenen in de Utrechtse wijken verschilt het percentage dat alleen een basiszorgverzekering heeft. In Oost, Noordoost, Noordwest, Zuidwest en Binnenstad is deze tussen de 17% en 20%. In Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern heeft rond de 10% van de inwoners alleen een basisverzekering.

Percentage Utrechters met alleen een basisverzekering, naar wijk:

Lees verder over Toegang tot zorg en zorgverzekering:

Kan deze website beter?