2019 Zelfredzaamheid

 Let op: dit is een bericht uit 2019. Er is echter een recenter bericht verschenen in 2019
Let op: deze tekst bevat cijfers uit 2017. Cijfers over 2018 kunt u vinden in de Utrecht Monitor 2019.

88% van de volwassenen denkt zich te kunnen redden in moeilijke tijden

Negen op de tien volwassen Utrechters (19-64 jaar) schatten in dat zij zich kunnen redden in moeilijke tijden. 66% van de volwassenen met een Marokkaanse achtergrond, 70% van de volwassenen met een Turkse achtergrond en 70% van de 19- tot 64-jarigen met een overig niet-westerse achtergrond geeft dit aan.

Ruim driekwart van de sociaal kwetsbare Utrechters kan zichzelf redden
Uit een peiling van panel Meetellen in Utrecht blijkt dat 78% van de sociaal kwetsbare Utrechters vindt dat ze zichzelf op dit moment goed kunnen redden. Veel van hen krijgen hulp in het dagelijks leven. Deze hulp op een bepaald leefgebied is soms nodig, zodat ze zich kunnen blijven redden op andere gebieden. Uit interviews met sociaal kwetsbare Utrechters blijkt dat als zij regie houden over hun leven en zelf hulp inschakelen als dat nodig is, dit hun gevoel van zelfredzaamheid kan versterken.

Sociaal kwetsbare Utrechters geven vaak aan dat zij zelfredzaam zijn op dagbesteding en actief zijn
De sociaal kwetsbare Utrechters van panel Meetellen in Utrecht geven vaak aan dat ze zich kunnen redden op het gebied van dagbesteding en actief zijn, familie en sociale relaties en huishouding. Ze geven minder vaak aan dat ze zich zelfredzaam voelen op het gebied van gezondheid en inkomen en financiën. 19% van de sociaal kwetsbare Utrechters voelt zich niet zelfredzaam op drie of meer gebieden tegelijk.

78% van de sociaal kwetsbare Utrechters kan zich redden. 81% voelt zich zelfredzaam op dagbesteding en actief zijn, 62% op inkomen en financiën.

75% van de 19- tot 64-jarigen regelt en organiseert gemakkelijk hulp
Driekwart van de volwassenen geeft aan dat ze gemakkelijk zelf hulp kunnen regelen en organiseren als dat nodig is. Vrouwen geven dit vaker aan dan mannen. Ook hoogopgeleiden geven vaker aan dat ze gemakkelijk zelf hulp regelen en organiseren.

80% van de hoogopgeleiden regelt makkelijk zelf hulp. Dit is 46% onder volwassenen met basisonderwijs, 64% onder mensen met lbo, mavo of vmbo en 70% onder mbo, havo, vwo.

Meer dan de helft van de Utrechters vraagt gemakkelijk hulp aan vrienden of familie
58% van de volwassenen vraagt gemakkelijk om hulp aan vrienden, familie of kennissen als dat nodig is. Alleenstaande ouders en alleenwonenden geven dit minder vaak aan. Ook Utrechters met een niet-westerse migratieachtergrond en laagopgeleide volwassenen zonder migratieachtergrond vragen minder vaak gemakkelijk om hulp aan vrienden of familie.

46% van alleenstaande ouders en 51% van alleenwonenden vraagt gemakkelijk hulp aan vrienden of familie.

64% van de sociaal kwetsbare Utrechters vraagt hulp aan de mensen om hen heen

Bijna twee derde van de sociaal kwetsbare Utrechters uit het panel Meetellen in Utrecht vindt dat ze voldoende mensen om zich heen hebben en vraagt hen ook om hulp. 14% heeft voldoende mensen om zich heen, maar vraagt hen niet om hulp. 22% heeft onvoldoende mensen om zich heen die hen kunnen helpen als ze dat nodig hebben.
Uit gesprekken blijkt dat zij denken aan hun eigen sociale netwerk als zij hulp nodig hebben. Dit is voornamelijk familie. Ook denken ze aan professionals, zoals persoonlijke begeleiders of andere hulpverleners. 

Alle cijfers over dit onderwerp zijn te vinden in de open data.Lees verder over Zelfredzaamheid:

Eerdere berichten

20192019

Gerelateerd

Regie eigen leven
Kan deze website beter?