Naar de inhoud

Zelfredzaamheid

Samenvatting

Volwassenen

  • 89% van de Utrechtse volwassenen geeft aan zich te kunnen redden in moeilijke tijden
  • Ruim driekwart van de Utrechters in een kwetsbare situatie kan zichzelf redden
  • Utrechters in een kwetsbare situatie voelen zich vaak zelfredzaam in hun dagbesteding
  • 78% van de Utrechters kan zelf hulp regelen en organiseren
  • 64% van de Utrechters in een kwetsbare situatie vraagt hulp aan de mensen om hen heen

Ouderen

  • 86% van de ouderen in Utrecht geeft aan zich te kunnen redden in moeilijke tijden
  • Bijna driekwart van de 65-plussers kan zelf hulp regelen en organiseren

Wat houdt het in?

Cijfers over volwassenen

Cijfers over ouderen

Open data