Zelfredzaamheid

89% van de Utrechters denkt zich te kunnen redden in moeilijke tijden

Negen op de tien Utrechtse volwassenen (19-64 jaar) geven aan dat zij zich weten te redden in moeilijke tijden. Vooral volwassenen met een migratieachtergrond én een lager opleidingsniveau kunnen zich minder goed redden. Van hen geeft 54% aan dat zij zich weten te redden in moeilijke tijden.

54% van de Utrechters met een niet-westerse migratieachtergrond én een lager opleidingsniveau weet zich te redden in moeilijke tijden. Dit is 87% onder hoger opgeleide Utrechters met een migratieachtergrond.

Ruim driekwart van de Utrechters in een kwetsbare positie kan zichzelf redden

Uit een peiling van panel Meetellen in Utrecht blijkt dat 78% van de Utrechters in een kwetsbare positie vindt dat ze zichzelf op dit moment goed kunnen redden. Veel van hen krijgen hulp in het dagelijks leven. Deze hulp op een bepaald leefgebied is soms nodig, zodat ze zich kunnen blijven redden op andere gebieden. Uit interviews met Utrechters in een kwetsbare positie blijkt dat regie houden over hun leven en zelf hulp inschakelen als dat nodig is, hun gevoel van zelfredzaamheid kan versterken.

Utrechters in een kwetsbare positie voelen zich vaak zelfredzaam in hun dagbesteding

Utrechters in een kwetsbare positie geven in de peiling van Meetellen in Utrecht vaak aan dat ze zich kunnen redden op het gebied van dagbesteding en actief zijn, familie en sociale relaties en huishouding. Ze geven minder vaak aan dat ze zich zelfredzaam voelen op het gebied van gezondheid en inkomen en financiën. 19% van de Utrechters in een kwetsbare positie voelt zich niet zelfredzaam op drie of meer gebieden tegelijk.

Percentage Utrechters in een kwetsbare positie dat zich zelfredzaam voelt:


81% voelt zich zelfredzaam op het gebied van dagbesteding en actief zijn, 76% op familie en sociale relaties en 75% op huishouding. 69% voelt zich zelfredzaam op gezondheid en 62% op inkomen en financiën.
 

78% van de Utrechters regelt en organiseert gemakkelijk hulp

Ruim driekwart van de Utrechtse volwassenen (19-64 jaar) geeft aan dat ze gemakkelijk zelf hulp kunnen regelen en organiseren als dat nodig is. 64% van de volwassenen vraagt gemakkelijk hulp aan vrienden, familie of kennissen als dat nodig is. Volwassenen onder de 40 jaar en volwassenen met een hbo- of wo-opleiding organiseren én vragen gemakkelijker hulp.

Percentage volwassenen dat gemakkelijk hulp regelt en organiseert als dat nodig is:


 39% van de Utrechters met alleen basisonderwijs regelt en organiseert gemakkelijk hulp. Dit is 63% onder Utrechter met lbo, mavo of vmbo; 71% onder Utrechters met havo, vwo of mbo; en 84% onder Utrechters met hbo of universiteit.

64% van de Utrechters in een kwetsbare positie vraagt hulp aan de mensen om hen heen

Twee derde van de Utrechters in een kwetsbare positie vindt dat ze voldoende mensen om zich heen hebben en vraagt hen ook om hulp. 14% heeft voldoende mensen om zich heen, maar vraagt hen niet om hulp. 22% heeft onvoldoende mensen om zich heen die hen kunnen helpen als ze dat nodig hebben. Uit gesprekken blijkt dat Utrechters in een kwetsbare positie denken aan hun eigen sociale netwerk als zij hulp nodig hebben. Dit is voornamelijk familie. Ook denken ze aan professionals, zoals persoonlijke begeleiders of andere hulpverleners.

Het zelf-organiserend vermogen van Utrechters is in kaart gebracht

In de Utrecht Monitor 2019 is een score berekend om het zelf-organiserend vermogen van Utrechters in kaart te brengen. Gemiddeld scoren Utrechters van 16 jaar en ouder het rapportcijfer 6,9 voor het zelf-organiserend vermogen. Bij het toenemen van de leeftijd neemt het zelf-organiserend vermogen van mensen af.
 
Utrechters van 16 tot 29 jaar scoren gemiddeld een 7,3 op het zelf-organiserend vermogen. 30- tot 54-jarigen scoren gemiddeld een 7,1 en 55- tot 64-jarigen een 6,2.Lees verder over Zelfredzaamheid:

Kan deze website beter?