Naar de inhoud

Woonproblematiek

Samenvatting

  • Het aantal huisuitzettingen neemt af
  • 61 meldingen van woningvervuiling
  • Het aanvragen van buurtbemiddeling neemt toe
  • Buurtbemiddeling is in 2018 het vaakst aangevraagd vanwege geluidsoverlast
  • 89 casussen van extreme woonoverlast

Cijfers over woonproblematiek