Woonproblematiek

Aantal huisuitzettingen neemt sinds 2010 weer licht toe
Sinds 2010 neemt het aantal huisuitzettingen in Utrecht weer licht toe. Tussen de jaren 2005 en 2010 was nog een dalende trend in het aantal huisuitzettingen in Utrecht te zien. In 2014 is 0,19% van de huishoudens in een corporatiewoning in Utrecht uit huis gezet. In Den Haag, Rotterdam en Amsterdam liggen de percentages huisuitzettingen (fors) hoger. Veruit de belangrijkste reden voor huisuitzetting is huurachterstand.

Percentage ontruimde woningen op het aantal corporatiewoningen, 2005-2014, naar stad:
Percentage ontruimde woningen op het aantal corporatiewoningen, 2005-2014, in Amsterdan, Den Haag, Rotterdam en Utrecht.

Meeste dreigende huisuitzettingen in Overvecht
De meeste dreigende huisuitzettingen in Utrecht doen zich voor in de wijk Overvecht. In 2012 betrof het 6 op de 1000 huishoudens in de wijk. Bij een dreigende huisuitzetting is de huurovereenkomst ontbonden door de kantonrechter en mag de woningcorporatie tot huisuitzetting overgaan. Vaak betalen bewoners op het allerlaatste moment of treffen een betalingsregeling, waardoor de uithuiszetting alsnog wordt voorkomen (Gemeente Utrecht, 2012).

Dreigende huisuitzettingen per 1.000 huishoudens, naar wijk:

In de Utrechtse wijken Overvecht en Zuidwest zijn de meeste dreigende huisuitzettingen.


Veel gezondheidsproblemen bij huurders met een dreigende huisuitzetting
Ruim de helft van de huurders met een dreigende huisuitzetting heeft lichamelijke klachten. Bijna de helft heeft last van depressieve klachten. De psychologische impact van een dreigende huisuitzetting is groot. Mensen die hun huis uitgezet dreigen te worden door huurachterstand ervaren vaak gevoelens van stress, machteloosheid of schaamte.

Per jaar tussen de 80 en 100 meldingen van woningvervuiling
In 2012 werden 89 meldingen van woningvervuiling bij de gemeente Utrecht gedaan. Bij 90% van de gevallen moest in actie worden gekomen. Het gaat hier om mensen die hun woning en/of zichzelf ernstig vervuilen en daarmee een gevaar voor zichzelf en/of hun omgeving zijn. Er is vaak sprake van problematiek op meerdere leefgebieden. 28% van de cliënten met woonhygiëneproblematiek was in 2012 in behandeling in tweede- of derdelijns psychiatrie of verslavingszorg.Meeste aanmeldingen buurtbemiddeling in Noordwest en Overvecht
De meeste aanmeldingen voor buurtbemiddeling werden gedaan in de wijken Noordwest en Overvecht. Het gemiddelde in Utrecht ligt op 1,2 meldingen per 1.000 huishoudens. Buurtbemiddeling helpt mensen om conflicten en ruzies met buren op te lossen. Buurtbemiddeling is niet geschikt voor situaties waarin mishandeling, verslaving, psychiatrische problematiek of strafbare feiten zijn gepleegd.

Aantal aanmeldingen buurtbemiddeling per 1.000 huishoudens, naar wijk:
Aantal aanmeldingen buurtbemiddeling per 1.000 huishoudens, naar wijk in Utrecht.

Aantal meldingen woonoverlast het hoogst in Zuidwest en Zuid

In 2012 kwamen er in Utrecht 223 nieuwe meldingen van woonoverlast binnen, in 2011 waren dit er 327. Het aantal aanmeldingen is dus gedaald. De start van de buurtteams Overvecht en Ondiep kan hier voor een deel mee te maken hebben. De meeste nieuwe aanmeldingen van woonoverlast werden gedaan in de wijk Zuidwest.

Aantal aanmeldingen woonoverlast per 1.000 huishoudens, naar wijk:
Aantal meldingen woonoverlast het hoogst in Utrecht Zuidwest en Zuid

Bij veroorzakers woonoverlast ook veel achterliggende problematiek
Het merendeel van de mensen die de woonoverlast veroorzaakt, kampt met problemen op meerdere leefgebieden. Bij 51% is sprake van alcoholverslaving en bij één op de drie van psychiatrische problematiek. Ook psychosociale problemen, problemen met dagbesteding, leefstijl en beperkte zelfredzaamheid komen veelvuldig voor.Lees verder over Woonproblematiek:

Categorie├źn

Algemeen

Eerdere berichten

Geen gearchiveerde artikelen gevonden
Kan deze website beter?