Woonomgeving

De leefomgeving beïnvloedt de gezondheid
De leefomgeving beïnvloedt zowel direct de gezondheid, via blootstelling aan milieufactoren, als indirect: een aantrekkelijke omgeving nodigt uit tot beweging of ontspanning. Een gezonde leefomgeving is een prettige omgeving waarin gemakkelijk gezonde keuzes gemaakt worden. Een gezonde leefomgeving nodigt uit om te bewegen en mensen te ontmoeten, heeft groen en water, een goede luchtkwaliteit en niet te veel geluid. Ook voelen mensen zich prettig en veilig in een gezonde leefomgeving. Tevredenheid over de buurt en de woning waarin mensen leven is daarom een mogelijke indicator voor gezondheid.

De woonomgeving beinvloedt de gezond

Lees verder over dit onderwerp door op de categorie 'Kinderen', 'Jongeren', 'Volwassenen' en 'Ouderen' te klikken. Alle cijfers over dit onderwerp zijn te vinden in de open data.Lees verder over Woonomgeving:

Eerdere berichten

Geen gearchiveerde artikelen gevonden