We-Health Week Utrecht 2018

Utrecht leert tijdens de landelijke e-health week samen digitaliseren en doopt deze week om tot We-Health Week 2018. De Utrechtse partners benadrukken de noodzaak om e-Health toepassingen samen te ontwikkelen met de gebruikers en daar te brengen waar ze het verschil kunnen maken. Om inzicht te krijgen in het gebruik van gezondheidstechnologie onder Utrechters is het bewonerspanel ingezet.

Gezondheidstechnologie
Gezondheidstechnologie maakt steeds meer deel uit van ons leven. Denk bijvoorbeeld aan de vele websites met gezondheidsinformatie, gezondheidsapps en games om je te helpen bewegen, gezond te eten, af te vallen. Ook in de zorg is slimme, persoonlijke technologie in opkomst voor zelfzorg en/of begeleiding, zoals het zelf meten van hartslag of bloedsuikerspiegel, sensoren, slimme pleisters of een zorgrobot. Technologische ontwikkelingen kunnen bijdragen aan de eigen regie, flexibiliteit en zelfstandigheid van mensen om meer grip te krijgen op hun eigen leven, waar ziekte (en met name chronische ziekten) steeds vaker onderdeel van zijn. Voor de Volksgezondheidsmonitor Utrecht willen wij zicht krijgen op ervaringen van Utrechters met het gebruik van gezondheidstechnologie.

Peiling onder leden van het Bewonerspanel
Van 11 t/m 24 december heeft IB Onderzoek van de gemeente Utrecht een peiling gehouden onder de leden van het Bewonerspanel over Gezondheidstechnologie. Daarvan hebben 2.521 leden de vragenlijst volledig ingevuld, wat neerkomt op een respons van 52%. Vergeleken met de Utrechtse bevolking heeft het Bewonerspanel een oververtegenwoordiging aan hoog opgeleiden en Utrechters zonder migratieachtergrond. Jongeren zijn juist ondervertegenwoordigd. De resultaten zijn daardoor niet zondermeer te vertalen naar de (gemiddelde) mening van de Utrechter, maar geven wel een goede indicatie. De digitale rapportage van de decemberpeiling 2017 wordt in de Utrechtse week van de gezondheid (19 t/m 23 februari) gepresenteerd. Onderstaand enkele bevindingen.

Iets meer digitaal contact met zorg-hulpverleners in Utrecht
Via de zorgverlener zijn panelleden vaak bekend geraakt met de technologieën zoals digitaal afspraken maken of digitaal inhoudelijk vragen stellen aan een zorg- of hulpverlener. Toch valt ons op dat het digitaal contact tussen zorg en inwoner nog niet heel hoog is.
  • Digitaal contact met een zorg- of hulpverlener voor afspraken wordt door 45% van de panelleden minimaal een paar keer per jaar gedaan.
  • Digitaal contact met een zorg- of hulpverlener over inhoudelijke vragen wordt door 12% van de panelleden minimaal een paar keer per jaar gedaan.
     
Resultaten uit landelijk onderzoek
Uit de ehealth-monitor 2017 van Nictiz en het NIVEL blijkt dat slechts 4% gebruikt maakt van online vragen stellen terwijl 46% medische specialisten en 62% van de huisartsen het aanbod online contact heeft.Niet-gebruikers om privacy redenen
Aan de panelleden die zelden of nooit gebruik maken van gezondheidstechnologie is gevraagd waarom ze hier geen gebruik van maken.
  • Zorgen om de privacy zorgt vooral bij apps en wearables voor het niet gebruiken hiervan.
     
Hoe veilig zijn onze persoonlijke gezondheidsdata eigenlijk?
Gegevens over iemands gezondheid zijn gevoelige persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zegt dat organisaties deze gegevens alleen mogen gebruiken als aan bijzondere voorwaarden wordt voldaan. Het gaat hierbij niet alleen om medische gegevens die artsen vaststellen en vastleggen, maar om alle gegevens over iemands lichamelijke of geestelijke gezondheid verkregen via apps of wearables.

Meer informatie
De digitale rapportage van de decemberpeiling 2017 wordt in de Utrechtse week van de gezondheid (19 t/m 25 februari) gepresenteerd. Meer informatie over het Bewonerspanel Utrecht vindt u op de website www.utrecht.nl/bewonerspanel.
Kan deze website beter?