Naar de inhoud

Waarom voeren wij duidingsgesprekken?

In gesprek over gezondheidscijfers om gegevens over gezondheid te duiden

Aan de hand van gezondheidscijfers gaan we in gesprek met inwoners en professionals in de stad en in de wijken. We delen onze kennis met inwoners en professionals in de stad. Vervolgens toetsen we bij hen onze bevindingen. Herkennen zij de cijfers? Hebben ze verklaringen voor wat de cijfers laten zien? En wat betekenen de cijfers voor hen? Samen bespreken en duiden we de gegevens. In deze duidingsgesprekken is ook ruimte om andere ontwikkelingen en ervaringen van inwoners en professionals te bespreken. Zo kunnen we ontwikkelingen signaleren die (nog) niet naar voren komen in de cijfers. Op deze manier ontstaat een breed beeld van de gezondheid van Utrechters. Het werkt verbindend om kennis en inzichten met elkaar uit te wisselen.

Duidingsgesprekken doen we met verschillende groepen

We voeren duidingsgesprekken gericht op een wijk, een thema of op een doelgroep. Hierbij streven we naar een zo groot mogelijke verscheidenheid aan gesprekspartners. We gebruiken het netwerk van de gemeentelijke afdelingen om groepen te bereiken. We sluiten bij voorkeur aan bij bestaande groepen.

Wat doen we met de informatie?

De informatie uit de duidingsgesprekken helpt ons de cijfers goed te interpreteren of geeft aanleiding extra analyses te doen of nieuwe data op te vragen. Daarnaast plaatsen we belangrijke signalen of aanvullingen uit de gesprekken op de website, bijvoorbeeld in de vorm van citaten. We geven daarmee de cijfers een verhaal.

Nieuwsgierig naar hoe deze gesprekken verlopen?

Lees dan een kort verhaal over een netwerk van bewoners en professionals in Hooggraven.