Naar de inhoud

Voorschoolse educatie en opvang

Samenvatting

  • 23% van de Utrechtse peuters krijgt een advies voor de voorschool
  • Deelname van Utrechtse peuters aan voorschoolse educatie stijgt licht
  • Meer en complexere hulpvragen bij de voorschoolse educatie
  • Een kwart van de peuters bezoekt de voorschool
  • Steeds meer kinderen gaan naar de kinderopvang

Wat houdt het in?

Cijfers over voorschoolse educatie

Open data