Naar de inhoud

Vaccinaties en screening

Samenvatting

Baby's en peuters

 • Vaccinatiegraad 2-jarigen neemt weer licht toe
 • 95% van de 2-jarigen is gevaccineerd tegen mazelen
 • Minder wijken met vaccinatiegraad voor 2-jarigen onder de 90%

Kinderen

 • Percentage gevaccineerde kleuters en schoolkinderen neemt verder af
 • Vaccinatiegraad voor mazelen onder 10-jarigen daalt het sterkst
 • In meer wijken daalt de vaccinatiegraad voor 10-jarigen onder de 90%

Jongeren

 • Percentage tegen HPV gevaccineerde meiden neemt weer licht toe
 • Vergeleken met landelijk en de andere drie grote steden is de vaccinatiegraad voor HPV in Utrecht relatief hoog
 • 85% van de 14-jarigen in 2018 gevaccineerd tegen MenACWY

Volwassenen

 • Utrechters doen minder vaak mee aan bevolkingsonderzoeken dan landelijk
 • Zes op de tien 60-plussers halen de griepprik

Wat houdt het in?

Cijfers over baby's en peuters

Cijfers over kinderen

Cijfers over jongeren

Cijfers over volwassenen

Open data