Naar de inhoud

Vaccinaties en screening

Gratis preventieve zorg vanuit de overheid
Vanuit de overheid worden diverse vaccinaties en bevolkingsonderzoeken aangeboden. Hiermee kan voorkomen worden dat mensen ziek worden of wordt het mogelijk om al in een vroeg stadium met een behandeling te starten. Alle vaccinaties en bevolkingsonderzoeken zijn gratis en vrijwillig.

Welke vaccinaties krijgen kinderen en jongeren in Nederland?
Binnen het Rijksvaccinatieprogramma worden 0- tot 10-jarigen ingeënt tegen verschillende ernstige besmettelijke ziekten: difterie, kinkhoest, tetanus, polio (DKTP), bof, mazelen, rode hond (BMR), haemophilus influenzae type B (Hib), hepatitis B (HepB), meningokokken C (MenC) en pneumokokken infecties (Pneumo). Sinds 2010 worden meiden van 12 en 13 jaar ook gevaccineerd tegen het humaan papillomavirus (HPV) dat baarmoederhalskanker veroorzaakt.

Waarom is vaccineren belangrijk?
Voor de komst van dit vaccinatieprogromma kwamen deze ziekten vaker voor, met het risico op ernstige gezondheidsproblemen of zelfs overlijden. Als veel kinderen zijn ingeënt tegen een infectieziekte, komt deze ziekte minder vaak voor. Ook kinderen die niet zijn ingeënt lopen dan minder risico om ziek te worden. Als bijna alle kinderen zijn ingeënt kan een ziekte helemaal verdwijnen.
 
Griepprik voor 60-plussers en mensen met bepaalde aandoeningen
Kinderen en volwassenen die extra risico lopen om ernstig ziek te worden door griep worden uitgenodigd voor een jaarlijkse griepprik. Dit zijn mensen met bepaalde medische aandoeningen en 60-plussers. De kans op griep wordt door de griepprik kleiner. Als iemand na de griepprik toch griep krijgt, is deze milder en is de kans op bijkomende ernstige gezondheidsproblemen kleiner.

vaccinatie & screening algemeen
Bevolkingsonderzoek voor volwassenen
Volwassenen krijgen regelmatig een uitnodiging om zich te laten onderzoeken op verschillende vormen van kanker. Hierdoor kan kanker worden voorkomen of kan er tijdig begonnen worden met behandelen. Alle vrouwen van 30 jaar en ouder worden een keer per vijf jaar opgeroepen om zich te laten onderzoeken op baarmoederhalskanker. Vanaf hun 50e worden vrouwen iedere twee jaar uitgenodigd voor een onderzoek naar borstkanker. Voor het onderzoek naar darmkanker worden zowel mannen als vrouwen vanaf 55 jaar uitgenodigd.

Lees verder over dit onderwerp door op de categorie 'Kinderen', ‘Jongeren’ en ‘Volwassenen’ te klikken. Alle cijfers over dit onderwerp zijn te vinden in de open data.Lees verder over Vaccinaties en screening:

Eerdere berichten

Geen gearchiveerde artikelen gevonden
Kan deze website beter?