Naar de inhoud

Toegankelijkheidsverklaring

De gemeente Utrecht werkt er hard aan om deze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Hiervoor volgen we de toegankelijkheidseisen van de overheid. In de ‘Toegankelijkheidsverklaring’ hieronder ziet u aan welke eisen wij nog niet voldoen. U ziet ook wanneer we denken daar wel aan te kunnen voldoen.


Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 1 april 2020.

De gemeente Utrecht wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de overheidsstandaard toegankelijkheid WCAG2.1 op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.


Het toegankelijkheidslabel van Volksgezondheidsmonitor Utrecht. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

Verbeterpunten

Open data

Per onderwerp verwijzen we naar open databestanden in pdf, xls en csv. Deze databestanden zijn nog niet volledig toegankelijk.

Aanpak
Volksgezondheid van de gemeente Utrecht werkt aan een nieuwe manier om open data te presenteren, die voldoet aan de toegankelijkheidsrichtlijnen en aan open data standaarden. Dit proces wordt in 2020-2021 voltooid.

Pdf-bestanden

Deze website bevat pdf-bestanden met open data (cijfers in tabellen) en pdf-bestanden van uitgaven (zie ‘Uitgaven’ in het menu). Beide soorten pdf-bestanden zijn nog niet toegankelijk.

Aanpak
•    De pdf-bestanden met cijfers in tabellen onder ‘Open data’ worden in 2020-2021 aangepast naar open en toegankelijke datatabellen. Zie de paragraaf ‘Open data’ hierboven.
•    De pdf-bestanden van uitgaven worden waar mogelijk toegankelijk gemaakt in 2020. Wanneer toegankelijk maken niet of onvoldoende mogelijk is, wordt een toegankelijke, uitgeschreven versie van het bestand als webtekst aangeboden op dezelfde pagina als de pdf.

Infographics

Ter visualisatie van onze data worden infographics getoond in de vorm van afbeeldingen. Deze hebben nog niet allemaal voldoende contrast. Daarbij bevatten deze niet allemaal een beschrijvende alt-tekst.

Aanpak
In de loop van 2020 worden alle infographics aangepast, zodat ze voldoende contrast hebben. Daarbij worden de alt-teksten gecontroleerd en verbeterd. Nieuwe infographics zullen wel voldoende contrast hebben en worden voorzien van de juiste alt-teksten.

Infogram

Op verschillende pagina’s embedden we interactieve infographics die gemaakt zijn met de webapplicatie Infogram. Door met de muis te bewegen, zijn details van de cijfers te zien. Deze webapplicatie is niet toegankelijk.

Aanpak
In 2020 worden alle bestaande interactieve infographics nagekeken. Alt-teksten worden gecontroleerd en waar nodig aangevuld. Hierdoor hebben gebruikers van hulptechnologie ook toegang tot informatie uit deze infographics. Cijfers in de interactieve infographics zijn terug te vinden in de open data tabellen. Zie de paragraaf ‘Open data’.

Tableau

Op de pagina ‘Zelf gezondheidscijfers vergelijken’ kunnen bezoekers zelf cijfers kiezen om te laten visualiseren. Hier draait de applicatie Tableau achter. Deze webapplicatie is niet toegankelijk.

Aanpak
In 2020-2021 worden alle cijfers als toegankelijke open data tabellen aangeboden, waardoor gebruikers van hulptechnologie met hun eigen tools analyses kunnen maken. Zie de paragraaf ‘Open data’.

Video’s

Ter ondersteuning worden video’s getoond. Deze video’s zijn nog niet allemaal toegankelijk, denk aan het ontbreken van ondertiteling, audiodescriptie of transcript.

Aanpak
In 2020 worden de bestaande video’s aangepast. Denk aan het toevoegen van ondertiteling en een transcript.  


Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om toegankelijke content binnen de organisatie te waarborgen:
•    Controle vóór publicatie: onze webredactie toetst alle teksten en andere digitale middelen op toegankelijkheid.
•    Training werknemers: onze webredacteuren hebben trainingen over toegankelijkheid gevolgd. Bovendien volgen ze trainingen over toegankelijkheid van pdf-bestanden. Daarnaast volgen ook steeds meer collega's buiten de webredactie een training, zodat zij toegankelijke content aanleveren.


Nalevingsstatus

Volksgezondheid van de gemeente Utrecht verklaart dat de website Volksgezondheidsmonitor.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen en is een concrete planning gemaakt wanneer de maatregelen uitgevoerd zijn.

Zie verbeterpunten en de testresultaten voor meer gedetailleerde informatie.


Opstelling van deze verklaring

Deze verklaring is opgesteld op 1 april 2020 met instemming van de verantwoordelijke bestuurder van gemeente Utrecht, Linda Voortman (wethouder).

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring is voor het laatst herzien op 17 juni 2020.


Vragen over toegankelijkheid

Heeft u vragen over de toegankelijkheid van de Volksgezondheidsmonitor? Bekijk dan het register waarin onze officiële toegankelijkheidsverklaring staat opgenomen. Wilt u ervaringen met ons delen? Deze horen we graag. Neem contact met ons op.

Testresultaten

Toegankelijkheidsissues plug-ins & add-ons Volksgezondheidsmonitor september 2019.

Tableau (zelf gezondheidscijfers vergelijken)

Probleem Bij het onderdeel ‘Zelf gezondheidscijfers vergelijken’ wordt de Tableau-applicatie getoond binnen een iframe. Dit is als het ware een site binnen een site. De Tableau-applicatie is niet toegankelijk. Er zijn meerdere issues welke we hier niet stuk voor stuk kunnen benoemen.
Oplossing Toegankelijk maken van de Tableau-applicatie zal vermoedelijk niet haalbaar of zeer kostbaar zijn. Het alternatief: de achterliggende datasets als open en toegankelijke databestanden (bijvoorbeeld csv downloadlink) aanbieden, vóórdat de Tableau-omgeving geopend wordt. Deze oplossing draagt mogelijk ook bij aan beter voldoen aan open data standaarden en zorgt tevens voor archivering van de data.
Wie moet dit oplossen? Webredactie

Infogram (interactieve infographics)

Probleem Ter visualisatie worden interactieve infographics van Infogram gebruikt. Deze worden ingeladen via een iframe en zijn niet toegankelijk.
Oplossing Om de interactieve infographics toegankelijker te maken, worden alt-teksten toegevoegd, welke beschrijven wat er te zien is in de visualisaties.
Wie moet dit oplossen? Webredactie

Afbeeldingen (statische infographics)

Probleem Ter visualisatie worden afbeeldingen, in de vorm van infographics, gebruikt. Deze hebben nog niet allemaal voldoende contrast en alt-teksten ontbreken.
Oplossing Alle afbeeldingen bewerken en kleuren aanpassen, zodat deze voldoende contrast hebben. Daarbij ook de alt-teksten controleren en toevoegen waar nodig.
Wie moet dit oplossen? Webredactie


Pdf-bestanden

Probleem Vanuit de Volksgezondheidsmonitor wordt veelvuldig naar pdf-bestanden verwezen, zoals bij open data en bij publicaties.
Oplossing 1) pdf-bestanden alsnog toegankelijk maken; óf
2) pdf-bestanden omzetten in toegankelijke webpagina’s; óf
3) een combinatie van een toegankelijke webpagina, en een niet-toegankelijke pdf voor print-doeleinden.
Wie moet dit oplossen? Webredactie

Excel- en csv-bestanden

Probleem Bij de Open Data tabs van onderwerpen, worden datasets aangeboden in xls- en csv-formaat. De datasets voldoen niet aan de criteria voor toegankelijkheid.
Oplossing 1) Alle xls-bestanden toegankelijk maken
2) Alle csv-bestanden machineleesbaar maken, daarmee zijn ze ook toegankelijk.
Wie moet dit oplossen? Epidemiologen + Webredactie


Video’s

Probleem Video’s voldoen niet aan de criteria voor toegankelijkheid. De video’s missen ondertiteling en/of audiodescriptie en/of transcript.
Oplossing Alle bestaande video’s verbeteren door transcript en waar mogelijk ondertiteling toe te voegen.
Wie moet dit oplossen? Webredactie