Naar de inhoud

Toegang tot zorg en zorgverzekering

Goede zorg kan ziekten of aandoeningen voorkomen, verminderen of genezen
Een toegankelijke en goede gezondheidszorg kan ziekten of aandoeningen voorkomen, verminderen of genezen. Goede zorg kan ook de kwaliteit van leven met een chronische aandoening verbeteren. In vergelijking met andere landen is de gezondheidszorg in Nederland (zeer) goed (ECHI 2016, Lancet 2017). Door medische vooruitgang en technologie is steeds meer mogelijk.

Er is veel veranderd in de zorg
De laatste jaren is in de organisatie van de zorg veel veranderd. Zorg en ondersteuning richten zich steeds vaker niet alleen op herstel en verzorging, maar ook op meedoen in de maatschappij (VWS, 2014), en worden steeds vaker dichtbij huis georganiseerd. De gemeente heeft meer taken rond maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de zorg voor jeugd gekregen. Huisartsen en gezondheidscentra geven vaker medische zorg die voorheen alleen in ziekenhuizen gegeven werd.

 De laatste jaren is er veel veranderd in de zorg, waardoor niet iedereen meer de weg naar goede zorg kan vinden.

Onduidelijkheden over toegang tot zorg en ondersteuning

Diverse landelijke rapporten (SCP 2015, RVS 2017, WRR 2017) beschrijven dat in Nederland de ongerustheid over de gezondheidszorg toeneemt, onder andere vanwege de vele veranderingen van de laatste jaren. Steeds meer mensen, ook hoger opgeleiden, verdwalen in het aanbod of vinden niet wat ze nodig hebben. Ook onderzoek van de Nationale ombudsman (2018)  laat zien dat burgers (nog steeds) knelpunten ervaren bij de toegang tot zorg. Deze knelpunten zijn groot, ingrijpend en urgent en kunnen ertoe leiden dat mensen buiten de boot vallen.

Diverse Utrechtse professionals en inwoners uitten deze zorgen ook in de duidingsgesprekken. Ze hebben vooral zorgen over onduidelijkheden rond toegang tot zorg en het mijden van zorg of ondersteuning. Hierbij noemen ze onder meer ouderen, migranten, Utrechters met psychiatrische problematiek, Utrechters met een (licht) verstandelijke beperking, laaggeletterden, digibeten en studenten.

In duidingsgesprekken geven Utrechters verschillende mogelijke oorzaken voor het niet ontvangen of mijden van zorg. Na alle veranderingen kan het lastig zijn de weg te vinden in het nieuwe zorg- en ondersteuningslandschap. Dit is vooral ingewikkeld als er meerdere zorg- en ondersteuningsvragen tegelijkertijd spelen, die vaak ook vanuit verschillende wetten worden geregeld en gefinancierd. Dat steeds meer contact digitaal verloopt, kan dit gevoel van onoverzichtelijkheid versterken. Er bestaan veel regelingen, maar soms is het (te) ingewikkeld deze te vinden en er optimaal gebruik van te maken. Daarbij komt dat niet alle Utrechters in staat zijn goed te verwoorden wat hun probleem of (achterliggende) vraag is. Kosten, bijvoorbeeld in de vorm van een eigen risico of eigen bijdrage, maken sommige mensen terughoudend om van zorg gebruik te maken. Ook is er soms sprake van wantrouwen, schaamte, zorgen om privacy, wars zijn van bemoeienis of het gevoel niet serieus te worden genomen.

Uit duidingsgesprekken:

Citaten uit duidingsgesprekken met professionals en inwoners, waaruit blijkt dat de zorg ingewikkeld is en vooral kwetsbare en oudere mensen niet altijd de weg meer kunnen vinden.

Basiszorgverzekering en eigen risico zijn verplicht
De zorgverzekering vergoedt de kosten van diagnoses en behandelingen van ziekten en aandoeningen. De basiszorgverzekering is in Nederland wettelijk verplicht en dekt een groot deel van de zorgkosten, zoals huisartsbezoek. Voor volwassenen vallen bijvoorbeeld tandartskosten, kraamzorg en vaak ook fysiotherapie (afhankelijk van de klacht) buiten de basiszorgverzekering. Bij het afsluiten van een zorgverzekering geldt ook altijd een verplicht eigen risico. Naast het verplichte eigen risico kan gekozen worden voor een vrijwillig extra eigen risico. Hoe hoger dit vrijwillige eigen risico, des te lager de zorgpremie.

De zorgverzekering vergoedt de kosten van diagnoses en behandelingen van ziekten en aandoeningen.

Lees verder over dit onderwerp door op de categorie 'Volwassenen' en 'Ouderen' te klikken. Alle cijfers over dit onderwerp zijn te vinden in de open data.Lees verder over Toegang tot zorg en zorgverzekering:

Eerdere berichten

Geen gearchiveerde artikelen gevonden
Kan deze website beter?