Naar de inhoud

Wijkverpleging en persoonlijke verzorging

Let op: deze gegevens komen uit grotendeels het Utrechts Gezondheidsprofiel 2018. De komende tijd wordt deze tekst verder aangevuld. Onder Hulp en ondersteuning vindt u nieuwe informatie over het percentage Utrechtse ouderen dat persoonlijke of medische verzorging ontvangt.

Zorggebruik is in Utrecht lager dan landelijk, maar neemt toe
Vergeleken bij de landelijke cijfers maken Utrechters relatief minder vaak gebruik van zorg en ondersteuning. Dat is voor een deel te verklaren door de bevolkingssamenstelling in Utrecht. Utrecht is een relatief jonge en hoogopgeleide stad. Het gebruik van geestelijke gezondheidszorg is wel duidelijk hoger dan landelijk.

Gebruik van zorgverzekeringswet per 10.000 verzekerden in 2015 landelijk vergeleken:


(Bron: Vektis 2015 op waarstaatjegemeente.nl)

Thuiszorg verpleegt en verzorgt aan huis

Thuiszorg is een eerstelijnszorgvoorziening die verpleging en verzorging in de thuissituatie biedt. Mensen die hiervoor in aanmerking komen zijn chronisch zieken, mensen met een beperking, ouderen en mensen die daar tijdelijk behoefte aan hebben.

Thuiszorg verpleegt en verzorgt aan huis

Lees verder over dit onderwerp door op de categorie ‘Volwassenen’ te klikken. Alle cijfers over dit onderwerp zijn te vinden in de open data.Lees verder over Wijkverpleging en persoonlijke verzorging:

Eerdere berichten

20182016

Gerelateerd

Geen gerelateerde artikelen gevonden
Kan deze website beter?