Naar de inhoud

Wijkverpleging en persoonlijke verzorging

Samenvatting

  • Zorggebruik is in Utrecht lager dan landelijk, maar neemt toe
  • 3% van de Utrechters ontvangt professionele thuiszorg
  • 13% van de Utrechters zonder migratieachtergrond met een lage SES ontvangt thuiszorg
  • Laagopgeleiden ontvangen vaker thuiszorg dan hoogopgeleiden

Wat houdt het in?

Cijfers over zorggebruik in Utrecht

Cijfers over wijkverpleging en persoonlijke verzorging in Utrecht

Open data