Statushouders

Statushouders maken gebruik van de reguliere voorzieningen
Als een asielzoeker een vluchtelingenstatus krijgt heeft deze dezelfde rechten op voorzieningen als andere inwoners van Nederland. De gemeente moet de statushouder huisvesting aanbieden. Vanaf het moment dat statushouders zijn uitgeschreven bij het COA en ingeschreven in een gemeente, maken ze gebruik van de reguliere gezondheidszorg. Hun ziektekostenverzekering vanuit de Regeling Zorg Asielzoekers wordt omgezet in een gewone ziektekostenverzekering. Vluchtelingenwerk biedt statushouders de eerste periode ondersteuning bij het wegwijs raken in de gemeente waar ze komen wonen.

Lees verder over dit onderwerp door op de categorie 'Kinderen', ‘Jongeren’ en ‘Volwassenen’ te klikken. Alle cijfers over dit onderwerp zijn te vinden in de open data.Lees verder over Statushouders:

Eerdere berichten

Geen gearchiveerde artikelen gevonden

Gerelateerd

Asielopvang
Kan deze website beter?