Naar de inhoud

Stapeling van gezondheidsrisico's

Samenvatting

Verschillende factoren hebbn invloed op gezondheid

Baby’s en peuters:

 • 89% van de nul- tot vierjarigen groeit op met voldoende voorwaarden voor een gezonde start
 • Vaker extra aandacht voor kinderen met risico op meerdere leefgebieden

Kinderen:

 • Stapeling van gezondheidsrisico’s onder Utrechtse kinderen neemt af
 • Meer stapeling bij kinderen uit gezinnen met een lage welvaart
 • Bij kinderen met een Turkse of ‘overige’ achtergrond komt stapeling vaker voor
 • Minder stapeling van gezondheidsproblemen en -risico’s in Noordoost, Oost en Zuid

Volwassenen:

 • Lichte afname van stapeling van gezondheidsrisico’s onder volwassenen
 • Laagopgeleide Utrechters hebben meer gezondheidsrisico’s
 • Utrechters met een Turkse of Marokkaanse migratieachtergrond hebben vaker meerdere gezondheidsrisico’s
 • In Noordwest, Overvecht en Zuidwest is vaker sprake van gestapelde risico’s
 • Ook onder lager opgeleiden verschillen in gezondheid

Ouderen:

 • Lichte afname van stapeling van gezondheidsrisico’s onder ouderen
 • Laagopgeleide ouderen hebben meer gezondheidsrisico’s
 • Vaker stapeling van gezondheidsrisico’s in Utrechtse aandachtsgebieden

Wat houdt het in?

Cijfers over baby’s en peuters

Cijfers over kinderen

Cijfers over volwassenen

Cijfers over ouderen

Open data