Stapeling van gezondheidsrisico's

Gezondheid is het resultaat van verschillende factoren
Gezondheid wordt beïnvloed door verschillende factoren, zoals genetische aanleg, leefstijl, sociale omgeving, participatie, zorg en leefomgeving. Inwoners die hun gezondheid als matig of slecht ervaren, hebben vaak te maken met risico’s op meer dan één van deze gebieden. Door de gebieden waarop mensen ongunstig scoren samen te nemen, brengen we de stapeling van gezondheidsrisico’s in beeld.

Verschillende factoren hebbn invloed op gezondheid

Lees verder over dit onderwerp door op de categorie 'Baby's en peuters', 'Kinderen', ‘Volwassenen' en 'Ouderen' te klikken. Alle cijfers over dit onderwerp zijn te vinden in de open data.Lees verder over Stapeling van gezondheidsrisico's:

Kan deze website beter?