Naar de inhoud

Medisch specialistische zorg

Let op: deze gegevens komen grotendeels uit het Utrechts Gezondheidsprofiel 2018. De komende tijd wordt deze tekst verder aangevuld.

Zorggebruik is in Utrecht lager dan landelijk, maar neemt toe
Vergeleken bij de landelijke cijfers maken Utrechters relatief minder vaak gebruik van zorgen ondersteuning. Dat is voor een deel te verklaren door de bevolkingssamenstelling in Utrecht. Utrecht is een relatief jonge en hoogopgeleide stad. Het gebruik van geestelijke gezondheidszorg is wel duidelijk hoger dan landelijk.

Gebruik van de zorgverzekeringswet per 10.000 verzekerden in 2015 landelijk vergeleken:Zowel uit gegevens van inwoners zelf als uit zorgregistraties komt naar voren dat het zorggebruik in Utrecht licht toeneemt. Vrouwen, 40-plussers, lager opgeleiden, eenoudergezinnen en eenpersoonshuishoudens maken vaker gebruik van een medisch specialist.

Gebruik van huisartsenzorg en medisch specialistische zorg onder volwassenen en ouderen:(Bronnen: Vektis 2015 op waarstaatjegemeente.nl en Gezondheidspeiling 2016)

Specialistische zorg bestaat uit zorg in instellingen
Specialistische zorg, ook wel tweedelijnszorg, is zorg waar personen na een verwijzing van een zorgverlener uit de basiszorg, ook wel eerstelijnszorg, naartoe kunnen gaan. Voorbeelden van specialistische zorgverleners zijn specialisten in het ziekenhuis of in de geestelijke gezondheidszorg.Lees verder over dit onderwerp door op de categorie ‘
Kinderen’ en ‘Volwassenen’ te klikken. Alle cijfers over dit onderwerp zijn te vinden in de open data.Lees verder over Medisch specialistische zorg:

Eerdere berichten

20182015

Gerelateerd

Geen gerelateerde artikelen gevonden
Kan deze website beter?