Sociale uitsluiting

Sociale uitsluiting gaat over deelname aan het maatschappelijk leven
Sociale uitsluiting is meer dan eenzaamheid en verwijst naar het niet (volledig) kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven, als gevolg van individuele en maatschappelijke factoren. Sociale uitsluiting gaat om een gebrek aan betekenisvolle sociale contacten, een tekort aan financiële middelen, onvoldoende toegang tot zorg en instanties en verminderde sociale betrokkenheid in de samenleving. Sociale uitsluiting hangt sterk samen met een minder goede gezondheid, en op de tweede plaats met een laag inkomen (SCP, 2009).

Sociale uitsluiting heeft duidelijke samenhang met gezondheid

Lees verder over dit onderwerp door op de categorie ‘Jongeren’ en ‘Volwassenen’ te klikken. Alle cijfers over dit onderwerp zijn te vinden in de open data.Lees verder over Sociale uitsluiting:

Kan deze website beter?