Naar de inhoud

Sociale contacten

Samenvatting

Kinderen

 • 86% van de Utrechtse kinderen kan met vrienden praten over wat hen bezighoudt
 • Ruim driekwart van de kinderen kan op vrienden rekenen als er iets fout gaat
 • 75% van de Utrechtse kinderen heeft vrienden die hen echt proberen te helpen
 • Kinderen uit Overvecht hebben vaker vrienden die hen echt proberen te helpen

Volwassenen

 • 45% van de Utrechters heeft wekelijks contact met hun buren
 • Contact met familie, vrienden of buren verschilt naar leeftijd
 • Utrechters die samenwonen met partner en kinderen hebben vaker contact met hun buren
 • Hoogopgeleide volwassenen hebben minder vaak contact met buren en vaker met vrienden of kennissen
 • Contact met buren verschilt naar wijk

Ouderen

 • Driekwart van de ouderen in Utrecht heeft wekelijks contact met familieleden
 • Ouderen met een migratieachtergrond hebben minder vaak contact met hun buren
 • Ouderen die alleen wonen hebben vaker contact met vrienden of kennissen en minder vaak met familie

Wat houdt het in?

Cijfers over kinderen

Cijfers over volwassenen

Cijfers over ouderen

Open data