2015 Situatie op school

 Let op: dit is een bericht uit 2015. Er is echter een recenter bericht verschenen in 2018
70% van de Utrechtse basisschoolleerlingen gaat graag naar school
Zeven op de tien Utrechtse basisschoolleerlingen uit de groepen zeven en acht gaan graag naar school. Dit geldt sterker voor meisjes (74%) dan voor jongens (67%).

Pesten en gepest worden nemen af
Zowel het percentage leerlingen dat pest als het percentage leerlingen dat gepest wordt, neemt af in vergelijking met voorgaande jaren. Toch geeft 16% van de leerlingen nog aan weleens te worden gepest. Voor één op de 25 kinderen geldt dat zij minimaal één keer per week worden gepest. Van de basisschoolleerlingen geeft 7% aan weleens digitaal gepest te worden. Jongens pesten vaker dan meisjes.

10% van de basisschoolleerlingen in Utrecht pest wel eens, 16% van de basisschoolleerlingen wordt wel eens gepest

Informatie over pesten op de middelbare school vindt u in het rapport 'Hoe gezond ben jij?'

28% van de leerlingen heeft problemen die het functioneren op school kunnen beïnvloeden
Bijna drie op de tien leerlingen hebben problemen die van invloed kunnen zijn op hoe zij functioneren op school, jongens vaker dan meisjes.
  • Welbevinden op school: Voor een op de zes leerlingen geldt bijvoorbeeld dat zij niet goed kunnen opschieten met hun leerkracht, niet het gevoel hebben dat zij met problemen bij de leerkracht terecht kunnen of dat deze hen niet goed begrijpt.
  • Concentratie: Eén op de vijf leerlingen heeft moeite om hun aandacht bij individueel of klassikaal werk te houden. Dit geldt vaker voor leerlingen zonder migratieachtergrond en leerlingen uit de wijk Vleuten-De Meern.
  • Relatie met de leerkracht: Iets meer dan een kwart van de leerlingen zit op school niet helemaal lekker in hun vel. Zij hebben het niet naar hun zin op school, vinden de lessen niet leuk en vervelen zich. Dit geldt met name voor meisjes zonder migratieachtergrond.

Problemen die van invloed kunnen zijn op het functioneren op school:
Problemen die van invloed kunnen zijn op het functioneren op school zijn: welbevinden (26%), concentratie (21%) en relatie met de leerkracht (17%)

Een kwart van de meisjes voelt zich onderweg van of naar school weleens onveilig
Meisjes (27%) voelen zich vaker dan jongens (18%) weleens onveilig als zij onderweg zijn van of naar school. In of direct rond school voelt 20% van de leerlingen uit de groepen zeven en acht van het basisonderwijs zich weleens onveilig. Ook dit geldt vaker voor meisjes dan voor jongens. Ten opzichte van 2011 voelen leerlingen zich veiliger in en direct rond school. In 2011 gaf nog 27% van de leerlingen aan zich in of rond school weleens onveilig te voelen.

Plekken op of rond school waar leerlingen zich weleens onveilig voelen:
% meisjes en jongens over plekken op of rond school waar leerlingen zich weleens onveilig voelenLees verder over Situatie op school:

Kan deze website beter?