Situatie op school

71% van de Utrechtse 10- tot 12-jarigen gaat graag naar school
Zeven op de tien leerlingen uit groep zeven en acht gaan graag naar school. Dit geldt sterker voor meisjes dan voor jongens.

30% van de leerlingen heeft problemen die het functioneren op school kunnen beïnvloeden

Drie op de tien leerlingen uit groep zeven en acht hebben één of meer problemen die van invloed kunnen zijn op hoe zij functioneren op school, jongens vaker dan meisjes.

Percentage leerlingen dat problemen op school heeft op het gebied van:

 
Percentage leerlingen dat problemen op school heeft op het gebied van welbevinden (26%), concentratie (21%) en relatie leerkracht (17%)

Welbevinden op school: Iets meer dan een kwart van de leerlingen zit op school niet helemaal lekker in hun vel. Zij hebben het niet naar hun zin op school, vinden de lessen niet leuk en vervelen zich. Dit geldt met name voor leerlingen zonder migratieachtergrond en leerlingen die wonen in de wijken Binnenstad, Zuid en Leidsche Rijn.

Concentratie: Bijna een kwart van de leerlingen geeft aan dat zij moeite hebben om hun aandacht bij individueel of klassikaal werk te houden. Dit geldt vaker voor leerlingen zonder migratieachtergrond of leerlingen met een Surinaamse of Antilliaanse achtergrond.

Relatie met de leerkracht: Voor een op de zes leerlingen geldt dat zij niet goed kunnen opschieten met hun leerkracht, niet het gevoel hebben dat zij met problemen bij de leerkracht terecht kunnen of dat deze hen niet goed begrijpt. Kinderen uit gezinnen met een lage welvaart geven dit vaker aan, net als meisjes met een Marokkaanse achtergrond.

Volgens 37% van de leerlingen wordt er gepest in de klas
Ruim een derde van alle leerlingen geeft aan dat er in de klas wel eens wordt gepest. Volgens 6% gebeurt dat (heel) vaak.

14% van de leerlingen wordt zelf wel eens gepest
Eén op de zeven leerlingen uit groep zeven en acht wordt wel eens op school gepest. Voor één op de 25 kinderen geldt dat zij minimaal één keer per week worden gepest. Leerlingen met een Turkse achtergrond en leerlingen uit gezinnen met een lagere welvaart geven vaker aan dat zij wel eens worden gepest. 7% van de leerlingen zegt zelf wel eens iemand te pesten op school. Het percentage kinderen dat wordt gepest is gedaald sinds 2007. In dat jaar werd 27% van de kinderen wel eens gepest.
 
In Utrecht wordt 14% van de kinderen op de basisschool wel eens gepest. Op de middelbare school is 7% van de leerlingen wel eens slachtoffer van pesten.

Kwart van de meisjes voelt zich onderweg van of naar school wel eens onveilig
Meisjes voelen zich vaker dan jongens wel eens onveilig als zij onderweg zijn tussen huis en school. Ook kinderen uit de wijken Noordwest en Zuid geven vaker aan dat zij zich niet altijd veilig voelen onderweg. Op school voelt 24% van de leerlingen uit de groepen zeven en acht zich wel eens onveilig. Dit geldt vaker voor meisjes dan voor jongens.

Percentage leerlingen uit groep zeven en acht dat zich onveilig voelt:

 Meisjes en jongens over onveilig voelen onderweg van of naar huis, op andere plekken in of rond school en in de klasLees verder over Situatie op school:

Kan deze website beter?