Naar de inhoud

Situatie op school

Samenvatting

Kinderen

 • 72% van de Utrechtse kinderen gaat graag naar school
 • Een op de vier kinderen heeft problemen die het functioneren op school kunnen beïnvloeden
 • 24% van de kinderen heeft een lage score op welbevinden
 • Een op de vijf kinderen heeft moeite om zich te concentreren op school
 • 16% van de kinderen heeft geen goede relatie met de leerkracht
 • Een goede relatie met de leerkracht heeft positieve invloed op de gezondheid van faalangstige kinderen
 • 14% van de kinderen wordt wel eens gepest
 • Meisjes en kinderen met een overige niet-westerse achtergrond voelen zich vaker onveilig op school

Jongeren

 • Tweederde van de jongeren geeft aan school leuk te vinden
 • 84% van de jongeren kan met de leerkracht over problemen praten
 • Pesten komt vaker voor bij vmbo-leerlingen zonder migratieachtergrond
 • Bijna alle jongeren voelen zich veilig op school

Wat houdt het in?

Cijfers over kinderen

Cijfers over jongeren

Open data