Situatie thuis

Gezinssituatie wordt beïnvloed door verschillende factoren
De ervaren gezinssituatie kan worden beïnvloed door verschillende factoren, zoals de relatie met de ouders, ouderbetrokkenheid, ervaren problemen of de gezondheid van de gezinsleden. Een veilig thuis is belangrijk voor een kind om gezond op te kunnen groeien. Huiselijk geweld heeft veel impact op gezondheid. Volwassenen die slachtoffer zijn geweest voelen zich onder andere vaker eenzaam en hebben een hoger risico op angst en depressieklachten.Lees verder over Situatie in het gezin in Utrecht door op de categorie 'Kinderen', 'Jongeren', 'Volwassenen' en 'Ouderen' te klikken. Alle cijfers over dit onderwerp zijn te vinden in de open data.Lees verder over Situatie thuis:

Kan deze website beter?