Schooluitval

Het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters neemt af
Steeds minder jongeren in Utrecht gaan van school zonder diploma op minimaal havo- of vwo-niveau of een diploma op mbo niveau 2 of hoger. In het schooljaar 2015-2016 waren dit er 376. Dat is 2,0% van het totaal aantal ingeschreven leerlingen op dat moment. In het schooljaar 2013-2014 was dit nog 3,1%. Ook landelijk en in de andere drie grote steden neemt dit af, maar minder sterk dan in Utrecht.

  Voortijdig schoolverlaters, landelijk vergeleken:
Afname voortijdig schoolverlaters in Utrecht sterker dan landelijk en in de andere drie grote steden.

Voortijdig schoolverlaten komt vaker voor bij jongens, op het mbo en onder 19- tot en met 22-jarigen
65% van de voortijdig schoolverlaters is een jongen. Ook komt het vaker voor op mbo niveau 3 en 4, gevolgd door mbo niveau 2. Meer dan de helft van de voortijdig schoolverlaters is 19 tot 22 jaar oud.

9% van de voortijdig schoolverlaters is jonger dan 17 jaar:

9% van de voortijdig schoolverlaters is jonger dan 17 jaar, 39% is 17 of 18 jaar en 52 is 19 tot 22 jaar.
 
1.679 meldingen van ongeoorloofd schoolverzuim
In het schooljaar 2016/2017 zijn in het regulier voortgezet onderwijs 1.679 meldingen gedaan van ongeoorloofd schoolverzuim. Over het algemeen gaat het hierbij om meldingen van jongeren die minstens 16 uur ongeoorloofd afwezig zijn in vier weken. Ongeoorloofd schoolverzuim is een risicofactor voor voortijdig schoolverlaten.

Alle cijfers over dit onderwerp zijn te vinden in de open data.
Lees verder over Schooluitval:

Eerdere berichten

Geen gearchiveerde artikelen gevonden
Kan deze website beter?