Naar de inhoud

Schooluitval

Samenvatting

Kinderen

 • Vier op de tien kinderen uit gezinnen met een lage welvaart maken zich vaak zorgen om hun schooladvies
 • Kinderen met een migratieachtergrond maken zich vaker zorgen om hun schooladvies
 • Acht op de tien Utrechtse kinderen zijn positief over hun eigen schoolprestaties
 • Gezondheidsproblemen hangen samen met zorgen over schoolprestaties

Jongeren

 • 94% van de Utrechtse jongeren heeft een startkwalificatie of schoolinschrijving
 • Bijna 2% van de Utrechtse jongeren verlaat school zonder startkwalificatie
 • Voortijdig schoolverlaten komt vaker voor op het mbo
 • Ruim 3.000 meldingen van schoolverzuim in het onderwijs
 • 16% van de jongeren heeft gespijbeld in de afgelopen vier weken

Jongvolwassenen

 • Mbo-studenten ervaren in coronatijd vaker druk door schoolwerk
 • Een derde van de jongvolwassenen heeft in coronatijd studievertraging
 • 6% van de mbo-studenten spijbelt vaak
 • Driekwart van de mbo-studenten verwacht dat zij hun opleiding afmaken

Wat houdt het in?

Cijfers over kinderen

Cijfers over jongeren

Cijfers over jongvolwassenen

Open data