Schooluitval

Onderwijs en goede vaardigheden maken gezonder
Onderwijs en goed ontwikkelde vaardigheden hebben een positief effect op de gezondheid (OECD, 2016). Een goede, afgeronde opleiding is echter niet altijd vanzelfsprekend. Er zijn jongeren die van school gaan zonder een diploma op minimaal mbo niveau 2 of havo-/vwo-niveau. Dit aantal daalt wel sterk in Utrecht.

Uitleg van termen rond schooluitval
Leerlingen tot 16 jaar vallen onder de Leerplichtwet. Zij hebben de plicht om naar school te gaan. Komen ze niet, dan geldt dat als schoolverzuim. Voor jongeren tussen 16 en 18 jaar geldt de Kwalificatieplicht. Halen jongeren voor hun 23e geen diploma op minimaal mbo niveau 2 of havo-/vwo-niveau én verlaten ze het onderwijs, dan vallen ze onder de voortijdig schoolverlaters. Wanneer er geen duidelijke reden is voor het voortijdig schoolverlaten, spreekt men van schooluitval.

Jongen voor school

Alle cijfers over dit onderwerp zijn te vinden in de open data.Lees verder over Schooluitval:

Eerdere berichten

Geen gearchiveerde artikelen gevonden
Kan deze website beter?