Naar de inhoud

Onderwijs en uitval

Samenvatting

decoratieve afbeelding

Jongeren

  • Meer dan 2% van de Utrechtse jongeren verlaat school zonder startkwalificatie
  • Voortijdig schoolverlaten komt vaker voor op het mbo
  • 1.468 meldingen van ongeoorloofd schoolverzuim in het onderwijs

Jongvolwassenen

  • Mbo-studenten ervaren in coronatijd vaker druk door schoolwerk
  • Een derde van de jongvolwassenen heeft in coronatijd studievertraging
  • 6% van de mbo-studenten spijbelt vaak
  • Driekwart van de mbo-studenten verwacht dat zij hun opleiding afmaken

Wat houdt het in?

Cijfers over jongeren

Cijfers over jongvolwassenen

Open data