Naar de inhoud

Roken

Samenvatting

Baby’s en peuters

 • Een op de acht lager opgeleide vrouwen rookt tijdens de zwangerschap
 • 31% van de peuters met een Turkse achtergrond heeft een ouder die rookt
 • 24% van de peuters in Overvecht heeft een ouder die rookt

Kinderen

 • Bij 24% van de Utrechtse kinderen met Turkse achtergrond wordt in huis
  gerookt
 • Bij kinderen uit de wijken West, Zuidwest en Overvecht wordt vaker in huis gerookt waar ze bij zijn
 • 2% van de Utrechtse kinderen heeft zelf wel eens gerookt

Jongeren

 • Vmbo- en havo-leerlingen experimenteren vaker met roken
 • Jongeren met een Turkse achtergrond roken vaker een waterpijp
 • Aantal jongeren in Nederland dat wel eens heeft gerookt blijft gelijk sinds 2017

Volwassenen

 • Steeds minder Utrechtse volwassenen roken
 • 24% van de mannen rookt
 • Meer dan de helft van de Utrechters heeft nog nooit gerookt
 • Utrechters met een partner en thuiswonende kinderen roken minder vaak
 • Lager opgeleide Utrechters zonder migratieachtergrond roken vaker
 • Volwassenen uit de wijken Overvecht en Noordwest zijn vaker rokers

Ouderen

 • Een op de acht 65-plussers rookt
 • 33% van de ouderen in Utrecht heeft nog nooit gerookt

Wat houdt het in?

Cijfers over baby’s en peuters

Cijfers over kinderen

Cijfers over jongeren

Cijfers over volwassenen

Cijfers over ouderen

Open data