2015 Regie eigen leven

 Let op: dit is een bericht uit 2015. Er is echter een recenter bericht verschenen in 2019
Steeds meer Utrechters ervaren onvoldoende regie over het eigen leven
11% van de Utrechters ervaart onvoldoende grip op hun eigen leven. In 2008 was dit nog 7%. Ondanks deze toename ervaart het grootste deel van de Utrechters wel voldoende regie, hoewel dit verschilt voor diverse groepen.

Ouderen en laagopgeleiden ervaren minder regie over eigen leven
Met het toenemen van de leeftijd geven Utrechters aan minder regie over het eigen leven te ervaren. 6% van de 19- tot 39-jarigen ervaart onvoldoende regie over het eigen leven; van de 65-plussers is dit 22%. Verder hebben laagopgeleiden minder het gevoel regie over het eigen leven te hebben dan hoogopgeleiden. 26% van de laagopgeleide Utrechters heeft onvoldoende regie ten opzichte van 5% van de Utrechters met een hbo of universitaire opleiding.
 
34% van Utrechters met een Turkse achtergrond ervaart minder regie over eigen leven 
Zowel Utrechters met een Turkse achtergrond als Utrechters met een Marokkaanse achtergrond ervaren minder regie over het eigen leven vergeleken met Utrecht gemiddeld. Ditzelfde geldt in iets minder mate ook voor laagopgeleide Utrechters zonder migratieachtergrond.

34% van Utrechters met een Turkse achtergrond ervaart minder regie over eigen leven  Zowel Utrechters met een Turkse achtergrond als Utrechters met een Marokkaanse achtergrond

De Utrechters die minder regie ervaren wonen relatief vaak in de wijken Overvecht en Zuidwest, met name Kanaleneiland en in de krachtwijk Zuilen-oost.

De Utrechters die minder regie ervaren wonen relatief vaak in de wijken Overvecht en Zuidwest.

Zelfredzaam en regie over het eigen leven lijken met elkaar samen te hangen

In de groepen Utrechters die aangeven minder regie over het eigen leven te ervaren is ook het percentage dat aangeeft onvoldoende zelfredzaam te zijn vaak hoger dan gemiddeld. Ruim één op de twintig Utrechters is onvoldoende zelfredzaam en ook dit is de laatste jaren toegenomen.Lees verder over Regie eigen leven:

Kan deze website beter?