Naar de inhoud

Regie eigen leven

Samenvatting

Volwassenen

  • 7% van de Utrechters ervaart onvoldoende regie over het eigen leven
  • 19% van de Utrechters met een niet-westerse migratieachtergrond ervaart onvoldoende regie over het eigen leven
  • In Overvecht ervaren Utrechters vaker onvoldoende regie over eigen leven

Ouderen

  • 14% van de Utrechtse ouderen ervaart onvoldoende regie over het eigen leven
  • Lager opgeleide ouderen ervaren vaker onvoldoende regie over eigen leven
  • Geen aantoonbare verschillen tussen Utrechtse wijken

Wat houdt het in?

Cijfers over volwassenen

Cijfers over ouderen

Open data