Regie eigen leven

7% van de Utrechters ervaart onvoldoende regie over het eigen leven

Van de volwassenen (19-64 jaar) in Utrecht geeft 7% aan dat zij onvoldoende grip op hun eigen leven hebben. Dit geldt vooral voor Utrechters met een lager opleidingsniveau. Van hen ervaart 29% onvoldoende regie over het eigen leven. Onder Utrechters met een hbo- of wo-opleiding is dit 4%.

29% van de Utrechters die maximaal mavo of vmbo hebben afgerond, ervaart onvoldoende regie over eigen leven. Onder Utrechters met een hbo- of wo-diploma is dit 4%.
 

19% van de Utrechters met een niet-westerse migratieachtergrond ervaart onvoldoende regie over het eigen leven

Een op de vijf Utrechtse volwassenen met een niet-westerse migratieachtergrond ervaart onvoldoende grip op hun eigen leven. Dit is 5% onder volwassenen met een westerse migratieachtergrond en 6% onder volwassenen zonder migratieachtergrond.

Vier op de tien lager opgeleide Utrechters met een migratieachtergrond ervaren onvoldoende regie:


38% van de lager opgeleide volwassenen met een migratieachtergrond ervaart onvoldoende regie over eigen leven. Dit is 6% onder hoger opgeleide volwassenen met een migratieachtergrond.

In Overvecht ervaren Utrechters vaker onvoldoende regie over eigen leven

17% van de volwassenen uit de wijk Overvecht ervaart onvoldoende regie over hun eigen leven. In de wijken Noordoost, Oost en Leidsche Rijn komt dit minder vaak voor dan gemiddeld in Utrecht.

17% van de volwassenen uit Overvecht ervaart onvoldoende regie over hun eigen leven. Dit is 3% onder volwassenen uit Oost en 5% onder volwassenen uit Noordoost.

Hoe is regie over eigen leven gemeten?

Regie hebben over het eigen leven is gemeten met de ‘Sense of Mastery Scale’ van Pearlin et al. (1981) bestaande uit zeven stellingen, zoals: ’Ik heb weinig controle over de dingen die me overkomen’ en ’Ik kan ongeveer alles als ik m’n zinnen erop gezet heb.’Lees verder over Regie eigen leven:

Kan deze website beter?