Regie eigen leven

14% van de Utrechtse ouderen ervaart onvoldoende regie over het eigen leven

Een op de zeven 65-plussers in Utrecht ervaart onvoldoende grip op hun eigen leven. Van de 80-plussers ervaart 22% onvoldoende regie over het eigen leven. Dit is 12% onder 65- tot 79-jarigen.

22% van de Utrechtse 80-plussers ervaart onvoldoende regie over eigen leven. Onder 65- tot 79-jarigen is dit 12%. 

Lager opgeleide ouderen ervaren vaker onvoldoende regie over eigen leven

21% van de Utrechtse ouderen die alleen basisonderwijs hebben afgerond en 17% van de ouderen met een lbo- of mavo-opleiding ervaart onvoldoende regie over hun eigen leven. Dit is lager onder 65-plussers die hbo of wo hebben afgerond, namelijk 7%.

21% van de ouderen met alleen basisonderwijs en 17% van de ouderen met een lbo- of mavo-opleiding ervaart onvoldoende regie. Onder 65-plussers die hbo of wo hebben afgerond is dit 7%. 

Geen aantoonbare verschillen tussen Utrechtse wijken

Het percentage Utrechtse ouderen dat onvoldoende regie over het eigen leven ervaart, verschilt niet aantoonbaar tussen wijken ten opzichte van het Utrechts gemiddelde. In alle wijken zijn groepen ouderen aanwezig die onvoldoende regie over eigen leven ervaren.

Er zijn geen aantoonbare verschillen tussen wijken.

Hoe is regie over eigen leven gemeten?

Regie hebben over het eigen leven is gemeten met de ‘Sense of Mastery Scale’ van Pearlin et al. (1981). Deze schaal bestaat uit zeven stellingen, zoals: ’Ik heb weinig controle over de dingen die me overkomen’ en ’Ik kan ongeveer alles als ik m’n zinnen erop gezet heb’.Lees verder over Regie eigen leven:

Kan deze website beter?