Naar de inhoud

Psychische gezondheid

Samenvatting

Mensen met een goede psychische gezondheid zijn meestal tevreden

Kinderen

 • 12% van de Utrechtse kinderen heeft een verhoogd risico op psychosociale problemen
 • Kinderen uit Vleuten-De Meern hebben vaker risico op psychosociale problemen
 • 24% van de Utrechtse kinderen voelt zich vaak gestrest
 • De meeste kinderen uit groep 7 en 8 hebben een positief zelfbeeld
 • Een op de 7 kinderen heeft faalangstige gevoelens
 • Kinderen uit gezinnen met lage welvaart hebben vaker faalangst en een ongunstig zelfbeeld
 • Goede relatie met de leerkracht heeft positieve invloed op gezondheid faalangstige kinderen

Jongeren

 • Vmbo- en havo-leerlingen zonder migratieachtergrond hebben vaker een verhoogd risico op psychische problemen
 • 3% van de Utrechtse kinderen en jongeren heeft contact met de huisarts vanwege psychische problemen
 • Eén op de tien jongeren heeft wel eens nagedacht over zelfdoding
 • Vmbo-leerlingen zonder migratieachtergrond hebben vaker nagedacht over zelfdoding
 • Jongeren die opgroeien in een gezin waar beide ouders niet bij elkaar wonen hebben een hoger risico op psychische problemen
 • De helft van de jongeren heeft een ingrijpende gebeurtenis meegemaakt

Volwassenen

 • 28% van de Utrechtse volwassenen heeft een psychische aandoening
 • 15% van de volwassenen heeft contact met de huisarts vanwege psychische problemen
 • Vier op de tien Utrechters met maximaal een mavo/lbo/vmbo-opleidingsniveau hebben een psychische aandoening
 • Utrechters met niet-westerse  migratieachtergrond hebben vaker een psychische aandoening
 • 38% van de alleenstaande ouders heeft een psychische aandoening
 • Een kwart van de Utrechters onder de 40 jaar ervaart overspannenheid, stress of burn-out
 • 7% van de volwassenen heeft een hoog risico op psychische problemen

Ouderen

 • Psychische aandoeningen komen voor bij een op de vijf Utrechtse ouderen
 • 11% van de ouderen heeft contact met de huisarts vanwege psychische problemen
 • 26% van de van de laagopgeleide ouderen heeft een psychische aandoening
 • Vier op de tien van de 65-plussers in Utrecht hebben een risico op psychische problemen
 • Laagopgeleide ouderen hebben vaker een hoog risico op psychische problemen
 • 7% van de 80-plussers in Utrecht is bij de huisarts bekend met dementie..

Wat houdt het in?

Cijfers over kinderen

Cijfers over jongeren

Cijfers over volwassenen

Cijfers over ouderen

Open data