Naar de inhoud

Psychische gezondheid

Samenvatting

Mensen met een goede psychische gezondheid zijn meestal tevreden

Kinderen

 • 12% van de Utrechtse kinderen heeft een verhoogd risico op psychosociale problemen
 • Kinderen uit Vleuten-De Meern hebben vaker risico op psychosociale problemen
 • 24% van de Utrechtse kinderen voelt zich vaak gestrest
 • De meeste kinderen uit groep 7 en 8 hebben een positief zelfbeeld
 • Een op de 7 kinderen heeft faalangstige gevoelens
 • Kinderen uit gezinnen met lage welvaart hebben vaker faalangst en een ongunstig zelfbeeld
 • Goede relatie met de leerkracht heeft positieve invloed op gezondheid faalangstige kinderen

Jongeren

 • De helft van de havo- en vwo-leerlingen in Utrecht voelt zich vaak gestrest
 • 11% van de Utrechtse jongeren heeft een verhoogd risico op psychosociale problemen
 • Vmbo-leerlingen hebben vaker een verhoogd risico op gedragsproblemen
 • Jongeren uit Overvecht, Noordwest en Zuidwest hebben vaker risico op gedragsproblemen
 • Jongeren zonder migratieachtergrond hebben vaker een verhoogd risico op emotionele problemen
 • Negen op de tien Utrechtse jongeren zijn voldoende weerbaar
 • 7% van de jongeren geeft aan een psychische ziekte te hebben (gehad)
 • Homo- of biseksuele jongeren hebben bijna vier keer zo vaak een verhoogd risico op psychosociale problemen
 • Homo- of biseksuele jongeren denken er vaker aan een eind te maken aan hun leven dan heteroseksuele jongeren

Jongvolwassenen

 • Een kwart van de Utrechtse jongvolwassenen heeft psychische klachten
 • 36% van de Utrechtse jongvolwassen heeft depressieve klachten
 • 18% van de jongvolwassenen is behandeld voor psychische klachten
 • Ruim de helft van de jongvolwassenen heeft meer stress dan voor de coronacrisis
 • Bijna de helft van de jongvolwassenen is gestrest door school of studie
 • Driekwart van de jongvolwassenen die zelfstandig wonen ervaart hoge prestatiedruk
 • Een kwart van de mbo-studenten is overspannen of gestrest
 • Ruim één op de vijf mbo-studenten voelt druk door alles wat ze moeten doen
 • Mbo-studenten voelen in coronatijd meer druk van schoolwerk en zijn vaker hyperactief

Volwassenen

 • 29% van de Utrechtse volwassenen heeft een psychische klacht
 • Bijna vier op de tien Utrechters met een laag opleidingsniveau hebben een psychische klacht
 • Utrechters met een migratieachtergrond hebben vaker een psychische klacht
 • 38% van de Utrechters die alleen wonen heeft een psychische klacht
 • 7% van de volwassenen heeft een hoog risico op psychische problemen
 • Kwart van de Utrechters voelt zich meer angstig door de coronacrisis
 • Een kwart van de Utrechters was de afgelopen vier weken gestrest
 • Utrechters met een migratieachtergrond zijn vaker gestrest
 • De psychische gezondheid van Utrechtse jongvolwassenen is minder goed dan die van volwassenen
 • Bijna vier op de tien Utrechters in een kwetsbare situatie heeft veel stress 

Ouderen

 • Eén op de zes Utrechtse ouderen heeft psychische klachten
 • 27% van de van de ouderen met een niet-westerse migratieachtergrond heeft psychische klachten
 • Ruim vier op de tien 65-plussers in Utrecht heeft een risico op psychische problemen
 • Laagopgeleide ouderen hebben vaker een hoog risico op psychische problemen
 • Drie op tien 65-plussers met een migratieachtergrond voelt zich meer angstig door de coronacrisis
 • 16% van de 85-plussers in Utrecht heeft dementie
 • Eén op de tien ouderen was de afgelopen vier weken gestrest
 • Ouderen met een niet-westerse migratieachtergrond zijn vaker gestrest

Wat houdt het in?

Cijfers over kinderen

Cijfers over jongeren

Cijfers over jongvolwassenen

Cijfers over volwassenen

Cijfers over ouderen

Open data