Naar de inhoud

Overige publicaties

Hier vindt u het overzicht van alle overige onderzoekspublicaties van de Gemeente Utrecht Volksgezondheid.

Ga direct naar:
Wijkgezondheidsprofielen 2020
Utrechts Gezondheidsprofiel 2018
Volksgezondheidsmonitor Utrecht 2014
Volksgezondheidsmonitor Utrecht 2010
Volksgezondheidsmonitor Utrecht 2005
Verdiepend onderzoek gericht op alle Utrechters
Verdiepend onderzoek gericht op Utrechtse jeugd
Verdiepend onderzoek gericht op Utrechtse volwassenen en ouderen
Verdiepend onderzoek gericht op sociaal kwetsbare Utrechters
Overige publicaties


Wijkgezondheidsprofielen 2020

Gezondheid van volwassenen en ouderen in de Utrechtse wijken en subwijken.

Utrechts Gezondheidsprofiel 2018

De Volksgezondheidsmonitor Utrecht van 2018 bestaat uit een algemeen Utrechts Gezondheidsprofiel en wijkgezondheidsprofielen van de verschillende wijken van Utrecht.

Volksgezondheidsmonitor Utrecht 2014

De Volksgezondheidsmonitor Utrecht van 2014 bestaat uit een algemeen Utrechts gezondheidsprofiel en wijkfactsheets van jeugd en volwassenen in de verschillende wijken van Utrecht. Sinds 2014 worden teksten direct op deze website geplaatst en verschijnen geen afzonderlijke rapporten meer.

Volksgezondheidsmonitor Utrecht 2010

De Volksgezondheidsmonitor Utrecht van 2010 bestaat uit een Utrechts gezondheidsprofiel en drie themarapporten. Ook zijn in 2010 wijkgezondheidsprofielen en wijkfactsheets verschenen.

Volksgezondheidsmonitor Utrecht 2005

De Volksgezondheidsmonitor Utrecht van 2005 bestaat uit een algemene factsheet met de hoofdresultaten en drie themarapporten.

Verdiepend onderzoek gericht op alle Utrechters

Hieronder staan rapporten over verdiepend onderzoek dat gericht is op alle Utrechters
Eenzaamheid in Utrecht: Een infographic met het beeld dat Utrechters schetsen over eenzaamheid gecombineerd met de data die daarbij horen (2019).
Eenzaamheid in Utrecht: Een infographic met het beeld dat Utrechters schetsen over eenzaamheid gecombineerd met de data die daarbij horen (2017).
Gezondheid en woonomgeving in Utrecht: Een infographic met het beeld dat Utrechters schetsen over een gezonde woonomgeving gecombineerd met de cijfers die daarbij horen (2017).
Buurtverkenningen: Gezondheid in vijf Utrechtse buurtjes: Een brede, kwalitatieve momentopname van (gezondheidsgerelateerde) vraagstukken en kansen in vijf Utrechtse buurtjes in de wijken West, Overvecht en Noordwest waarin de verhalen van bewoners centraal staan (2017).
Buurtenverkenning: Acht Utrechtse buurten onder de loep: Een brede, kwalitatieve momentopname van (gezondheidsgerelateerde) vraagstukken en krachten in acht Utrechtse buurten in de wijken West, Zuid, Noordoost, Oost en Leidsche Rijn (2015).
Berekening van de Gezonde Levensverwachting in kleine: Artikel over gezonde levensverwachting, verschenen in het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen (TSG) (2013).

Verdiepend onderzoek gericht op Utrechtse jeugd

Hieronder staan de rapporten en bijbehorende tabellenboeken over verdiepend onderzoek naar de Utrechtse jeugd.
Tieners in de openbare ruimte: Onderzoek voor en met tieners over de vraag hoe beleid aan kan sluiten op de vraag van tieners. Masterthesis van Rita van der Meulen (2018).
Hoe gaat het met de gezondheid van de Utrechtse jeugd? 2018: Een folder die in beeld brengt hoe het gaat met de gezondheid van de Utrechtse jeugd en welke factoren hierop mede van invloed zijn.
Dit is Utrecht junior 2016: Een strip speciaal voor Utrechtse kinderen en jongeren. Er wordt een dag uit hun leven in beeld gebracht met cijfers.
Jeugdmonitor Utrecht, grootschalig vragenlijstonderzoek leerlingen groep 7 en 8 basisonderwijs:
Vragenlijst Jeugdmonitor Utrecht (JMU) 2017-2018: Deze vragenlijst wordt in oktober en november 2017 ingevuld door kinderen uit groep 7 en 8 op 50 Utrechtse basisscholen.
Factsheet Jeugdmonitor Utrecht (JMU) 2015-2016: Groep 7 en 8 van het basisonderwijs.
Rapport Jeugdmonitor Utrecht (JMU) 2013-2014: Groep 7 en 8 van het basisonderwijs.
Tabellenboek Jeugdmonitor Utrecht (JMU) 2013-2014: Groep 7 en 8 van het basisonderwijs.
Emovo Utrecht, grootschalig vragenlijstonderzoek leerlingen klas 2 en 4 voortgezet onderwijs
Factsheet “Hoe gezond ben jij?” 2014-2015: Gezondheid en leefstijl van leerlingen in het voortgezet onderwijs (2015).
Verdiepend onderzoek op basis van digitaal dossier jeugdgezondheidszorg Utrecht:
Indicatie voor extra aandacht bij 0- tot 4-jarigen: Resultaten over 2013 en 2014 (2016)
Overig verdiepend onderzoek jeugd, gericht op middelengebruik en overgewicht:
Factsheet: In gesprek over NIX18 met ouders in Vleuten-De Meern: Uitkomsten van gesprekken met ouders uit Vleuten-De Meern over alcohol en opvoeding (2015).
Factsheet: Jongeren en alcohol - Ouders aan het woord: Uitkomsten Bewonerspanel (2014).
Infographic: Alcohol- en drugsgebruik tot 25 jaar: Hoe staat het met het alcohol- en drugsgebruik onder jeugd? (2014)
Rapportage: In gesprek met ouders over alcoholgebruik van jongeren: Wensen en behoeften van ouders uit de wijk Utrecht Oost (2013).
Luister en hoor: Een kwalitatief onderzoek naar de leefwereld en plaats van gezondheid daarin bij autochtone ouders uit een aandachtswijk (2012).
Dit is Utrecht junior 2019: Een strip speciaal voor Utrechtse kinderen en jongeren. Er wordt een dag uit hun leven in beeld gebracht met cijfers.

Verdiepend onderzoek gericht op Utrechtse volwassenen en ouderen

Hieronder staan de rapporten over verdiepend onderzoek naar de Utrechtse volwassenen en ouderen.
Gezond ouder worden in Utrecht?: Deze verdieping op het Utrechts Gezondheidsprofiel brengt de gezondheid van Utrechtse 65-plussers in beeld (2019).
Factsheet 'Gezondheid oudere migranten in de G4': Een onderzoek naar de gezondheid van oudere migranten in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht (2015).
Eindrapportage SIZU 2014: Een Utrechtse pilot-studie in de wijk Noordwest, gericht op methodiekontwikkeling van stuurinformatie voor integrale preventie en zorg op wijk- en buurtniveau.
Minder tellen en meer vertellen: mentale gezondheid van vrouwen in Kanaleneiland: Een kwalitatief onderzoek naar de ervaren mentale gezondheid, de beschermende - en risico factoren en verwachtingen van de zorg in Kanaleneiland.

Verdiepend onderzoek gericht op sociaal kwetsbare Utrechters

Hieronder staan de rapporten over verdiepend onderzoek naar de sociaal kwetsbare Utrechters.
Gezondheid voor iedereen?: Deze verdieping op het Utrechts Gezondheidsprofiel laat zien hoe het gaat met de gezondheid van Utrechters met problemen op meerdere leefgebieden (2019).
Verdiepend onderzoek naar sociale uitsluiting:
Sociaal uitgesloten in de grote stad: Cijfers, ervaringen en adviezen uit het veld. G4-USER, Gemeente Utrecht (2014).
Sociale uitsluiting en gezondheid bij Utrechtse adolescenten: Toet, J., Buren, L. van, Ameijden, E. van. GG&GD Utrecht, Gemeente Utrecht (2012).
Verdiepend onderzoek van onderzoekspanel Meetellen in Utrecht:
Factsheet kwalitatieve rapportage - Zelfredzaamheid: Resultaten van de zesde peiling Meetellen in Utrecht (2018). In gesprek met sociaal kwetsbare Utrechters over hun zelfredzaamheid
Factsheet 5 - Ervaringen van sociaal kwetsbare Utrechters met buurtteams: Resultaten van de vijfde peiling Meetellen in Utrecht (2017).
Factsheet 4 - Informatie vinden & omgaan met de computer en het internet: Resultaten van de vierde peiling Meetellen in Utrecht (2016).
Factsheet 3 - Werk of vrijwilligerswerk: voor iedereen?: Resultaten van de derde peiling Meetellen in Utrecht (2015).
Factsheet 2 - Sociale relaties en betrokkenheid: Resultaten van de tweede peiling Meetellen in Utrecht (2014).
Factsheet kwalitatieve rapportage - Vertrouw op jezelf, tel mee!: Resultaten van het kwalitatief onderzoek naar eenzaamheid onder de OGGZ doelgroep in Utrecht (2014).
Factsheet 1 - Participatie: Resultaten van de eerste peiling Meetellen in Utrecht (2013).
Verdiepend onderzoek naar dakloosheid en opvang:
Monitor Daklozenopvang 2017: Gegevens over de daklozenopvang in Utrecht (2017).
Monitor Daklozenopvang 2016: Gegevens over de daklozenopvang in Utrecht (2016).
Monitor Opvang en Beschermd wonen 2015: Dit jaarrapport geeft een indruk van het gebruik en de gebruikers van de daklozenopvang, maatschappelijke opvang en beschermd wonen in Utrecht.
Monitor Daklozenopvang 2014: Gegevens over de daklozenopvang in Utrecht (2015).
Rapport Koudweeronderzoek onder daklozen in de nachtopvang 2016-2017: Analyse registratiegegevens en interviews in de Utrechtse nachtopvang in de winterperiode 2016-2017.
Rapport Koudweeronderzoek onder daklozen in de nachtopvang 2014-2015: Analyse registratiegegevens en interviews in de Utrechtse nachtopvang in de winterperiode 2014-2015.
Routes naar dakloosheid: Een onderzoek naar het leven en risico’s bij Utrechtse (dreigend) dakloze jongeren (2013).
Feitelijk dakloos in de G4: Rapport van GG&GD Utrecht, GGD Amsterdam, GGD Rotterdam-Rijnmond en GGD Den Haag (2012).
Overig verdiepend onderzoek sociaal kwetsbaren:
Infoblad over Zingeving: Wat mijn leven zin en kracht geeft... Antwoorden van Utrechtse mensen met meervoudige problemen (2011).
Rapport Koudweeronderzoek onder daklozen in de nachtopvang 2018-2019: Analyse registratiegegevens en interviews in de Utrechtse nachtopvang in de winterperiode 2018-2019.

Overige publicaties

Building a Healthy Future: Utrecht's Health Policy: Building a Healthy Future