Lichaamsgewicht

Een gezond gewicht is belangrijk om de kans op gezondheidsproblemen te beperken
Zowel op jonge als op latere leeftijd is het belangrijk om een gezond gewicht te hebben om andere gezondheidsproblemen te voorkomen. Overgewicht en obesitas (ernstig overgewicht) vergroten de kans op diabetes, hart- en vaatziekten, aandoeningen aan het bewegingsapparaat of psychische klachten. Ook ondergewicht brengt gezondheidsrisico’s met zich mee, zoals een grotere kans op lichamelijke en psychische klachten.

Een gezond gewicht is belangrijk om de kans op gezondheidsproblemen te beperken

Overgewicht kan al op jonge leeftijd risico’s meebrengen

Twaalfjarige kinderen met overgewicht hebben al een hogere bloeddruk en ongunstigere cholesterolwaarden dan kinderen met een normaal gewicht (RIVM 2012). Van de Nederlandse jeugd van 2 tot 21 jaar had in 2009 14% overgewicht, waarvan 2% obesitas (gegevens afkomstig van Vijfde Landelijke Groeistudie van TNO in 2009). Wie al op jonge leeftijd overgewicht ontwikkelt, heeft een grote kans om ook op latere leeftijd overgewicht te hebben.

De verhouding tussen lengte en gewicht bepaalt of iemand overgewicht heeft
Of iemand overgewicht of obesitas heeft, wordt bepaald op basis van de Body Mass Index (BMI). Dit is een maat voor de verhouding tussen het gewicht en de lengte van een persoon. De BMI is hoger naarmate iemand, bij gelijkblijvende lengte, zwaarder is.
De BMI-waarden voor overgewicht en obesitas voor kinderen en jongeren worden geleidelijk hoger met de leeftijd waarbij de waarden op de leeftijd van 18 jaar gelijk zijn aan die van volwassenen. Bij kinderen verschillen de BMI-waarden voor jongens en meisjes. Gewicht en lengte van kinderen en jongeren worden gemeten tijdens de reguliere contacten met de Jeugdgezondheidszorg. Volwassenen en ouderen geven in vragenlijsten aan wat hun lengte en gewicht is.

Lees verder over dit onderwerp door op de categorie ‘Kinderen, ‘Jongeren’ en ‘Volwassenen’ te klikken. Alle cijfers over dit onderwerp zijn te vinden in de open data.
Lees verder over Lichaamsgewicht:

Eerdere berichten

Geen gearchiveerde artikelen gevonden