Sla over naar hoofdcontent

2018 Opleiding en inkomen

 Let op: dit is een bericht uit 2018. Er is echter een recenter bericht verschenen in 2019
Veel Utrechters zijn hoogopgeleid
Utrecht is de gemeente met het hoogste percentage hoogopgeleiden in Nederland. Het percentage Utrechters met een afgeronde hbo- of een universitaire opleiding neemt ook toe. In 2006 was 41% van de Utrechters tussen 15 en 75 jaar hoogopgeleid. In 2016 is dit gestegen naar 52%. Iets meer dan een kwart van de Utrechters heeft een middelbare opleiding (havo, vwo of mbo niveau 2-4 ) en ongeveer een vijfde heeft een lage opleiding (basisonderwijs, vmbo of mbo niveau 1).
 : Utrecht krijgt steeds meer hoogopgeleide inwoners. 52% is hoogopgeleid

Hoger opgeleiden hebben vaker een betere gezondheid
Hoger opgeleiden hebben gemiddeld een betere gezondheid en gunstiger leefomstandigheden dan inwoners met een lagere opleidingsniveau. Mede door de toename van het aandeel hoger opgeleiden in de stad, ontwikkelt het beeld over gezondheid in Utrecht zich gunstig in de tijd. De toename van het aantal hoogopgeleiden maskeert daarmee soms een ongunstige ontwikkeling. Zo neemt bijvoorbeeld het aantal mensen met meerdere chronische aandoeningen toe in alle opleidingsniveaus. Stedelijk is dit beeld niet zichtbaar, door de grotere groep hogeropgeleiden waar deze problematiek beduidend minder voorkomt.

Trends in twee of meer lichamelijke chronische aandoeningen, naar opleidingsniveau:
 
Toename in alle opleidingsniveaus van twee of meer lichamelijke chronische aandoeningen

(Bron: Gezondheidspeiling 2008, 2012, en 2016)

Minder middeninkomens in Utrecht

In vergelijking met Nederland wonen in Utrecht minder inwoners met een middeninkomen. Dit percentage daalde ook licht tussen 2005 en 2014. Het percentage huishoudens met een hoog inkomen neemt juist toe. Dit komt onder andere doordat Utrecht een hoge aantrekkingskracht heeft op mensen met een hoog betaalde baan. In de periode tussen 2005 en 2014 is het percentage huishoudens met een laag inkomen gedaald, maar deze groep is in absolute aantallen wel groter geworden. In vergelijking met Amsterdam, Rotterdam en Den Haag heeft Utrecht relatief weinig huishoudens met een laag en veel met huishoudens met een hoog inkomen.

Verdeling van inkomens van particuliere huishoudens (excl. studenten), in vergelijking met landelijke inkomensverdeling:

Het percentage middeninkomens in Utrecht neemt licht af

Laag inkomen
Het wettelijk sociaal minimum (WSM) is het bedrag dat iemand minimaal nodig heeft om van te leven. Hoe hoog dit bedrag is, wordt door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vastgesteld. Afhankelijk van leeftijd en leefsituatie, bijvoorbeeld of iemand samenwoont, is het wettelijk sociaal minimum hoger of lager. Inwoners van Utrecht kunnen gebruik maken van regelingen uit de Utrechtse armoedeaanpak wanneer hun inkomen lager is dan 125% van het wettelijk sociaal minimum. Een inkomen dat lager is dan 101% van het wettelijk sociaal minimum komt min of meer overeen met bijstandsniveau.

Meer lage inkomens in Overvecht, Noordwest, Zuidwest en Zuid
Een laag inkomen (tot 125% van het WSM) komt vaker voor in Overvecht, Noordwest, Zuidwest en Zuid. Gemiddeld heeft bijna een op de zes Utrechtse huishoudens een laag inkomen. In Utrecht komt een laag inkomen vaker voor bij alleenstaanden en eenoudergezinnen, onder jongeren tot 25 jaar, 65-plussers  en onder mensen met een niet-westerse migratieachtergrond.

Percentage huishoudens met een laag inkomen, per wijk:

Meer lage inkomens in Overvecht, Noordwest, Zuidwest en Zuid
Lees verder over Opleiding en inkomen:

Kan deze website beter?