2017 Werk en vrijwilligerswerk

 Let op: dit is een bericht uit 2017. Er is echter een recenter bericht verschenen in 2019
Bijna vier op de tien Utrechtse ouderen doen vrijwilligerswerk
38% van de 65-plussers in Utrecht doet vrijwilligerswerk. 40% van de 65- tot 79-jarigen zet zich in als vrijwilliger. Dit is vergelijkbaar met het percentage dat vrijwilligerswerk doet onder 19- tot 64-jarigen. 80-plussers doen minder vaak vrijwilligerswerk.

38% van de ouderen in Utrecht doet vrijwilligerswerk. Dit is 40% bij 65- tot 79 jarigen en 31% voor 80-plussers

Hoger opgeleide 65-plussers doen vaker vrijwilligerswerk

Meer dan de helft van de Utrechtse ouderen met een middelbaar of hoger opleidingsniveau doet vrijwilligerswerk. Voor ouderen die basisonderwijs, lbo of mavo hebben afgerond, is dit 27%.

Een kwart van de Utrechtse ouderen zegt zelf dat zij vrijwilligerswerk doen
Voor de cijfers die hierboven genoemd zijn, hebben we de Utrechters gevraagd naar allerlei vormen van vrijwillige activiteiten. Bijvoorbeeld vrijwilligerswerk bij een sportvereniging, op school of in de kerk. Aan de hand daarvan is bepaald of zij vrijwilligerswerk doen. Daarnaast is aan Utrechters een directe vraag gesteld: Doet u vrijwilligerswerk?  26% van de ouderen (65 jaar en ouder) geeft aan dat zij vrijwilligerswerk doen.

3% van de Utrechtse ouderen heeft betaald werk
Een klein deel van de 65-plussers in Utrecht heeft een betaalde baan. Dit zijn vooral Utrechtse ouderen met een middelbaar of hoger opleidingsniveau. Van hen heeft nog 6% betaald werk.Lees verder over Werk en vrijwilligerswerk:

Kan deze website beter?