2018 Werk en vrijwilligerswerk

 Let op: dit is een bericht uit 2018. Er is echter een recenter bericht verschenen in 2019
87% van de Utrechtse volwassenen is maatschappelijk actief
Het grootste deel van de volwassenen (19-64 jaar) in Utrecht werkt, volgt een opleiding en/of doet vrijwilligerswerk. Dit blijkt uit de Inwonersenquête 2016. Volwassenen onder de 40 jaar zijn vaker maatschappelijk actief dan gemiddeld. Utrechters die maatschappelijk actief zijn, ervaren hun gezondheid vaker als goed dan Utrechters die dat niet zijn.

87% van de Utrechtse volwassenen volgt een opleiding, werkt en/of doet vrijwilligerswerk

Utrechters met een Turkse of Marokkaanse achtergrond zijn minder vaak maatschappelijk actief

72% van de Utrechters met een Marokkaanse achtergrond heeft (vrijwilligers)werk of volgt een studie. Dit is 66% voor de Utrechters met een Turkse achtergrond. Ook laagopgeleide Utrechters zonder migratieachtergrond zijn minder vaak maatschappelijk actief dan gemiddeld, namelijk 70%.

Wisselwerking gezondheid en maatschappelijke activiteit
Maatschappelijk actief zijn, is een belangrijke voorwaarde voor een gezond en sociaal leven. Andersom verhoogt een goede gezondheid de kansen om mee te doen in de maatschappij: het stelt mensen in staat om te werken, studeren of vrijwilligerswerk te doen.

Utrechters uit de wijken Overvecht en Zuidwest zijn minder vaak maatschappelijk actief:

Inwoners van de wijken Overvecht en Zuidwest zijn minder vaak maatschappelijk achtief dan in Utrecht gemiddeld.

Driekwart van de Utrechtse volwassenen heeft betaald werk
74% van de Utrechtse volwassenen geeft aan dat zij betaald werk hebben. Mannen hebben vaker betaald werk dan vrouwen. Utrechters met een Marokkaanse, Turkse, Surinaamse, Antilliaanse of overige niet-westerse achtergrond hebben minder vaak betaald werk dan gemiddeld in Utrecht. In het Utrechts Gezondheidsprofiel wijken de percentages voor betaald werk naar opleidingsniveau licht af, aangezien hier gebruik is gemaakt van een andere informatiebron.

Hoogopgeleide Utrechters hebben vaker betaald werk:

86% van de hoogopgeleide Utrechters heeft betaald werk. Van de Utrechters die alleen basisonderwijs afgerond hebben, heeft 26% een betaalde baan


De werkloosheid in Utrecht is lager dan het landelijk gemiddelde
In 2017 daalde het werkloosheidspercentage in Utrecht van 6,0% naar 4,6%. Ongeveer 9.000 mensen hadden vorig jaar geen betaalde baan terwijl ze wel wilden werken. Het werkloosheidspercentage in Utrecht ligt voor het eerst sinds enkele jaren onder het landelijk gemiddelde van 4,9%. Van de grote steden is Utrecht de enige met een werkloosheid lager dan 5%. (Utrecht-Monitor, 2018)

De werkloosheid daalt onder alle leeftijdsgroepen en opleidingsniveaus
Het werkloosheidspercentage daalde voor alle leeftijdsgroepen en voor alle opleidingsniveaus. De grootste daling vond plaats in de leeftijdsgroep 45 jaar en ouder, van 7,0% naar 5,2%. Onder laagopgeleiden heerst nog altijd de hoogste werkloosheid, 10,8% had geen werk. (Utrecht-Monitor, 2018)

40% van de Utrechtse volwassenen doet vrijwilligerswerk
Vier op de tien volwassenen in Utrecht doen vrijwilligerswerk. Utrechters tussen 40 en 54 jaar doen vaker vrijwilligerswerk dan gemiddeld in Utrecht. Utrechters die alleen basisonderwijs hebben afgerond, doen minder vaak vrijwilligerswerk.

Een kwart van de Utrechters zegt zelf dat zij vrijwilligerswerk doen
Voor de cijfers die hierboven genoemd zijn, hebben we de Utrechters gevraagd naar allerlei vormen van vrijwillige activiteiten. Bijvoorbeeld vrijwilligerswerk bij een sportvereniging, op school of in de kerk. Aan de hand daarvan is bepaald of zij vrijwilligerswerk doen. Daarnaast is aan Utrechters een directe vraag gesteld: Doet u vrijwilligerswerk?  26% van de volwassenen (19-64 jaar) geeft aan dat zij vrijwilligerswerk doen. Dit is relatief veel in vergelijking met de andere drie grote steden.

     In Utrecht doen relatief veel inwoners vrijwilligerswerk in vergelijking met Amsterdam, Rotterdam en Den Haag
(Bron figuur: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 , GGD’en CBS en RIVM)

Een slechte gezondheid belemmert het vinden van werk bij sociaal kwetsbare Utrechters
Bij 59% van sociaal kwetsbare Utrechters vormt een slechte gezondheid een belemmering voor werk. Sociaal kwetsbare Utrechters hebben problemen op meerdere levensgebieden. Van deze groep Utrechters heeft 13% een betaalde baan. 84% zou graag een betaalde baan willen hebben. Voor hen vormen psychische en lichamelijke gezondheidsproblemen een belemmering om werk te vinden of te behouden (Meetellen in Utrecht, 2015).

 Bij 59% van sociaal kwetsbare Utrechters vormt een slechte gezondheid een belemmering voor werk. 13% van hen heeft een betaalde baan en 84% zou graag een betaalde baan willen hebben.

Sociaal kwetsbare Utrechters doen vaak vrijwilligerswerk
58% van sociaal kwetsbare Utrechters doet aan vrijwilligerswerk. Dit is hoger dan gemiddeld in Utrecht. 82% van deze Utrechtse vrijwilligers heeft positieve ervaringen met het doen van vrijwilligerswerk. Vooral sociale contacten op het werk en werk dat past dat bij iemands persoonlijke interesses zijn belangrijk voor deze groep (Meetellen in Utrecht, 2015).Lees verder over Werk en vrijwilligerswerk:

Kan deze website beter?