2016 Werk en vrijwilligerswerk

 Let op: dit is een bericht uit 2016. Er is echter een recenter bericht verschenen in 2018
Maatschappelijk inactieve Utrechters ervaren vaker een minder goede gezondheid
44% van de Utrechters zonder (vrijwilligers)werk of studie ervaart zijn of haar gezondheid als matig of slecht. Onder Utrechters die arbeidsongeschikt zijn ervaart 70% zijn gezondheid als minder goed. Dit is veel hoger dan gemiddeld in Utrecht. Eén op de tien Utrechtse volwassenen heeft een matig tot slecht ervaren gezondheid.

Goed ervaren gezondheid, naar maatschappelijke activiteit:

Ervaren gezondheid naar maatschappelijke activiteit

Wisselwerking gezondheid en maatschappelijke participatie
Werken is een belangrijke voorwaarde voor een gezond en sociaal leven. Een goede gezondheid verhoogt de kansen op deelname aan de maatschappij. Het stelt mensen in staat om te werken, studeren of vrijwilligerswerk te doen. Andersom bevordert maatschappelijke participatie ook de gezondheid, tenzij de belasting te groot wordt.

Het grootste deel van de Utrechtse volwassenen is maatschappelijk actief
89% van de volwassenen (19-64 jaar) volgt een opleiding, werkt en/of doet vrijwilligerswerk. Ruim drie kwart van de Utrechtse volwassenen heeft fulltime of parttime betaald werk.
Van de Utrechters met een Marokkaanse achtergrond heeft 44% (vrijwilligers)werk of volgt een studie. Ook van Utrechtse volwassenen die laag opgeleid zijn is de helft niet maatschappelijk actief.

Het grootste deel van de Utrechtse volwassenen is maatschappelijk actief

De werkloosheid in Utrecht is de afgelopen jaren gedaald. Het aantal banen, vacatures en nieuwe bedrijfsvestigingen stijgt. Werkloosheid komt onder de lageropgeleide beroepsbevolking vaker voor dan onder de hogeropgeleide beroepsbevolking (Utrechtse arbeidsmarktmonitor, 2016).

Twee op de drie jongvolwassenen heeft betaald werk
66% van de Utrechters tussen 18 en 25 jaar heeft een betaalde baan. 12% van de 18- tot 25-jarigen doet vrijwilligerswerk.

12% van de jongvolwassenen doet vrijwilligerswerk en 66% heeft betaald werk

Meer dan een kwart van de Utrechtse volwassenen doet vrijwilligerswerk
28% van de volwassenen doet vrijwilligerswerk. Hoogopgeleide Utrechters zonder migratieachtergrond doen vaker vrijwilligerswerk. Utrechters met een Marokkaanse achtergrond doen relatief weinig vrijwilligerswerk, namelijk 9%.

Een slechte gezondheid belemmert participatie van sociaal kwetsbare Utrechters
Bij 59% van sociaal kwetsbare Utrechters vormt een slechte gezondheid een belemmering voor werk. Dit zijn Utrechters met problemen op meerdere levensgebieden. Van de sociaal kwetsbare Utrechters heeft 13% een betaalde baan. 84% zou graag een betaalde baan willen hebben. Voor hen vormen psychische en lichamelijke gezondheidsproblemen een belemmering om werk te vinden of te behouden (Meetellen in Utrecht, 2015).


Een slechte gezondheid belemmert participatie van sociaal kwetsbare Utrechters

Sociaal kwetsbare Utrechters doen vaak vrijwilligerswerk
58% van sociaal kwetsbare Utrechters doet aan vrijwilligerswerk. Dit is veel hoger dan gemiddeld in Utrecht. 82% van deze Utrechtse vrijwilligers heeft positieve ervaringen met het doen van vrijwilligerswerk. Vooral sociale contacten op het werk en werk dat past dat bij iemands persoonlijke interesses zijn belangrijk voor deze groep (Meetellen in Utrecht, 2015).

Quotes over (vrijwilligers)werk van sociaal kwetsbare UtrechtersLees verder over Werk en vrijwilligerswerk:

Kan deze website beter?