2016 Voeding

 Let op: dit is een bericht uit 2016. Er is echter een recenter bericht verschenen in 2018
Utrechtse kinderen eten vaker dagelijks fruit, maar nog niet voldoende
54% van de leerlingen uit groep zeven en acht eet dagelijks minimaal één stuk fruit. Dit neemt toe sinds 2007 (41%). Het Voedingscentrum adviseert om elke dag twee stuks fruit te eten. Slechts 23% van de leerlingen voldoet hieraan. Leerlingen met een Marokkaanse achtergrond eten relatief vaak fruit: 64% van hen eet dagelijks fruit en 33% eet elke dag twee stuks fruit. Van de leerlingen zonder migratieachtergrond eet 49% elke dag fruit en slechts 19% eet twee stuks fruit per dag.

Toename van het percentage leerlingen uit groep zeven en acht dat dagelijks fruit eet:77% van de kleuters eet dagelijks fruit
Meer dan driekwart van de basisschoolkinderen uit groep twee eet elke dag fruit. Jongens eten vaker fruit dan meisjes. Kinderen uit de wijk Vleuten-De Meern eten minder vaak elke dag fruit.

Bijna alle kleuters ontbijten dagelijks
98% van de 5- tot 6-jarigen ontbijt tenminste vijf dagen per week. Kinderen met een Marokkaanse achtergrond ontbijten minder vaak, 91% doet dit dagelijks. Utrechtse kinderen met hoogopgeleide ouders ontbijten vaker minimaal vijf dagen per week, namelijk 99%. In de wijken Overvecht en Zuidwest ontbijten kinderen minder vaak dan gemiddeld in Utrecht.

Steeds meer 10- tot 12-jarigen ontbijten

Sinds 2007 is het percentage leerlingen uit groep zeven en acht dat minimaal vijf dagen per week ontbijt toegenomen van 87% naar 95%. Leerlingen uit gezinnen met een hoge welvaart ontbijten vaker regelmatig. Leerlingen met een Surinaamse, Antilliaanse of Arubaanse, Turkse of Marokkaanse achtergrond ontbijten minder vaak. Onder leerlingen met een Turkse achtergrond stijgt het percentage dat regelmatig ontbijt de laatste jaren wel sterk, van 64% in 2009 naar 82% in de huidige meting. Leerlingen uit de wijk Noordwest ontbijten minder vaak.

Percentage leerlingen uit groep acht dat minstens vijf keer per week ontbijt, naar achtergrond:Helft van de Utrechtse kinderen uit het basisonderwijs drinkt twee of meer zoete dranken per dag
Volgens hun ouders drinkt 51% van de kleuters en 53% van de kinderen uit groep zeven dagelijks twee of meer zoete dranken. Kinderen zelf geven aan dat zij minder vaak zoete dranken drinken. 13% van de leerlingen uit groep zeven en acht zegt dat zij gemiddeld meer dan twee zoete dranken per dag drinken. Jongens geven dit vaker aan dan meisjes.

Kinderen uit de wijk Vleuten-De Meern drinken vaker zoete dranken
Zowel in groep twee als in groep zeven geven ouders uit Vleuten-De Meern vaker aan dat hun kind dagelijks twee of meer zoete dranken drinkt, namelijk 57% en 61%. Ook ouders van kinderen uit groep zeven die in de wijk Leidsche Rijn (58%) wonen geven dit vaker aan. 10- tot 12-jarigen uit Noordwest (21%) geven zelf vaker aan dat zij gemiddeld meer dan twee zoete dranken per dag drinken.
 


Minder ongezonde tussendoortjes op school in Noordwest, Overvecht en Zuidwest

Leerlingen uit groep zeven en acht uit de wijken Noordwest, Overvecht en Zuidwest nemen minder vaak ongezonde tussendoortjes mee naar school dan leerlingen uit andere wijken. Gemiddeld heeft 34% van de leerlingen op de dag van het onderzoek ongezonde tussendoortjes als koek, snoep of chips mee naar school genomen.Lees verder over Voeding:

Kan deze website beter?