2015 Stapeling van gezondheidsrisico's

 Let op: dit is een bericht uit 2015. Er is echter een recenter bericht verschenen in 2018
Let op: binnenkort verschijnt een nieuwe tekst over dit onderwerp met cijfers uit de Gezondheidspeiling 2016.

Lichte toename van stapeling van risico’s
Stapeling van minimaal vier risico’s onder Utrechters is toegenomen van 19% in 2008 tot 22% in 2012. Deze toename wordt vooral veroorzaakt door een toename van (psychische) aandoeningen, onvoldoende regie op het eigen leven en financiële problemen. Bij 4% van de Utrechtse volwassenen is sprake van stapeling van zeven tot elf risicofactoren.

 
Risicofactoren voor volwassenen zijn meegenomen op het gebied van lichamelijke gezondheid, psychosociale gezondheid, regie eigen leven, zorg, obesitas, voeding en beweging, middelengebruik, fysieke leefomgeving, sociale contacten, dagbesteding, financiële situatie en opleiding.
Sociaaleconomische gezondheidsverschillen zijn licht toegenomen
Utrechters met een lage opleiding scoren op vrijwel alle gezondheidsproblemen en –risico’s minder goed. Onder laagopgeleide Utrechters is bij 59% sprake van stapeling van vier of meer risicofactoren. Onder hoogopgeleiden ligt dit percentage op slechts 8%. Sinds 2008 zijn deze percentages zowel onder laagopgeleiden als hoogopgeleiden toegenomen. Doordat de toename onder laagopgeleiden groter is, is het verschil in gezondheid tussen hoog- en laagopgeleiden toegenomen.

Stapeling van minimaal vier risicofactoren, naar opleiding:Vooral bij Utrechters met een Turkse achtergrond is vaker sprake van gestapelde risico’s
Bij 63% van de Utrechters met een Turkse achtergrond is er sprake van een stapeling van vier of meer risicofactoren. Bij Utrechters met een Marokkaanse achtergrond ligt dit percentage op 54%. Stapeling van gezondheidsproblemen en -risico’s komt vaker voor bij eenpersoonshuishoudens en eenoudergezinnen. Stapeling van risicofactoren neemt toe als inwoners ouder worden. Onder 65-plussers heeft 49% te maken met stapeling van vier of meer risicofactoren.Volwassenen met veel risicofactoren ervaren hun gezondheid minder goed
Naarmate het aantal risicofactoren toeneemt, ervaren Utrechtse volwassenen hun gezondheid slechter.

Matig tot slecht ervaren gezondheid, naar aantal risicofactoren
:


In Noordwest, Overvecht en Zuidwest is vaker sprake van gestapelde risico’s
In de Utrechtse wijken Noordwest, Overvecht en Zuidwest wonen relatief veel laagopgeleide Utrechters en/of Utrechters met een migratieachtergrond. In deze wijken zien we onder inwoners ook meer stapeling van problematiek en risico’s.

Stapeling van vier of meer risicofactoren, naar wijk:

Lees verder over Stapeling van gezondheidsrisico's:

Kan deze website beter?