Specialistische zorg

Let op: binnenkort verschijnt een nieuwe tekst over dit onderwerp met cijfers uit de Gezondheidspeiling 2016.

36% van de Utrechters maakt gebruik van een medisch specialist
Ruim een derde van de Utrechters geeft aan in 2012 contact te hebben gehad met een medisch specialist. Voor de Utrechters met een lage opleiding is dit percentage 51%. Ook voor Utrechters met een Marokkaanse achtergrond ligt dit met 49% hoger dan gemiddeld. Naarmate de leeftijd toeneemt, hebben meer Utrechters vaker contact met een medisch specialist.Weinig Utrechters met Marokkaanse en Turkse achtergrond naar cardioloog
Van de Achmea-verzekerde Utrechters met een Marokkaanse of Turkse achtergrond bezoekt jaarlijks vijf tot 7% de cardioloog. Het Utrechtse gemiddelde ligt op 9%. Bij andere specialismen gaat het bezoek gelijk op voor de groepen met verschillende herkomst. Chirurgie wordt door de Utrechters met gemiddeld 12% het meest bezocht, gevolgd door oogheelkunde met 10%.

Twee op de vijf sociaal kwetsbare Utrechters maakt gebruik van ziekenhuis
42% van de meest sociaal kwetsbare inwoners die bij Achmea verzekerd zijn, maakt gebruik van ziekenhuiszorg. Ze bezoeken vooral chirurgie met 14% en neurologie met 13%.

8% van de Utrechters ontvangt psychiatrische en/of verslavingszorg
Bijna één op de tien Utrechters krijgt gespecialiseerde psychiatrische of verslavingszorg (voorheen tweede- en derdelijnszorg). In de wijk Overvecht is dit percentage het hoogst met 13%. In de wijken Overvecht, Noordwest, Zuidwest en Zuid (subwijk Lunetten) ontvangen relatief meer inwoners psychiatrische of verslavingszorg. De meest geboden vorm van zorg is ambulante zorg met 8% en minder dan 1% is klinische of deeltijdzorg. Uit gesprekken met bewoners uit wijken als Oost en Noordoost blijkt dat zij vaker een vrijgevestigde psycholoog of psychiater bezoeken en deze zelf bekostigen.Helft sociaal kwetsbare Utrechters ontvangt psychiatrische en/of verslavingszorg
50% van de meest sociaal kwetsbare Utrechters ontvangt jaarlijks gespecialiseerde psychiatrische en/of verslavingszorg. Van deze groep ontvangt bijna de hele groep (47%) ambulante zorg. Een deel ontvangt jaarlijks klinische zorg (13%) en deeltijdzorg (2%), dit wordt vaak voorafgegaan of gevolgd door ambulante zorg.Lees verder over Medisch specialistische zorg:

Eerdere berichten

Geen gearchiveerde artikelen gevonden
Kan deze website beter?