Sociale uitsluiting

Verschillende groepen Utrechtse jongeren vaker sociaal uitgesloten
Jongeren op het vmbo en jongeren met een Marokkaanse of Turkse achtergrond zijn vaker sociaal uitgesloten. Ook onder jongeren uit een eenoudergezin, jongeren die niet bij hun beide ouders wonen en jongeren met een lage ouderbetrokkenheid komt sociale uitsluiting vaker voor.

Percentage sociale uitsluiting bij Utrechtse jongeren van 12 tot 17 jaar:

 Percentage sociale uitsluiting bij Utrechtse jongeren van 12 tot 17 jaar

Wanneer is een jongere sociaal uitgesloten?

Jongeren zijn sociaal uitgesloten als zij onvoldoende beschikken over bepaalde sociale ‘goederen’ en hierdoor belemmerd worden in hun maatschappelijk functioneren (CBS, 2003). Sociale uitsluiting is dan ook een breder begrip dan armoede. Bij het onderzoek naar sociale uitsluiting onder jongeren gaat het om:
  • Onvoldoende sociale participatie, zoals geen lid zijn van een sportvereniging of zelden tot nooit een café of discotheek bezoeken.
  • Onvoldoende normatieve integratie. Hierbij gaat het voornamelijk om norm overschrijdend gedrag, bijvoorbeeld op straat of op school.
  • Materiële deprivatie, waarbij gekeken is naar de welvaart van het gezin, zoals autobezit, een eigen slaapkamer voor de jongere en op vakantie gaan.
  • Onvoldoende toegang tot sociale grondrechten, zoals een onveilige buurt, onvoldoende vrijetijdsaanbod in de buurt en pesten op school.
Het is niet mogelijk de omvang van de groep sociaal uitgesloten jongeren in Utrecht te bepalen vanwege het ontbreken van een gevalideerd afkappunt. Daarom is gekozen voor de 10% jongeren die het hoogst scoorden op de sociale uitsluitingsindex. Vervolgens zijn groepen gevonden waaronder sociale uitsluiting vaker voorkomt, zoals te zien is in het figuur.

Meer gezondheidsproblemen bij sociaal uitgesloten jongeren
Sociaal uitgesloten jongeren hebben vaker een slechte ervaren gezondheid, psychosociale problemen, hoofdpijn, maagpijn, misselijkheid en slapen vaker slecht. Ook ontbijten en bewegen zij minder, roken zij vaker en gebruiken in hogere mate alcohol en cannabis.

Jongeren uit Noordwest, Overvecht en Zuidwest vaker sociaal uitgesloten
In de wijken Noordwest, Overvecht en Zuidwest komt sociale uitsluiting bij jongeren vaker voor. In de Binnenstad en het oosten van Utrecht is dit minder voorkomend.

Sociale uitsluiting onder jongeren per wijk in UtrechtLees verder over Sociale uitsluiting:

Kan deze website beter?