2015 Sociale uitsluiting

 Let op: dit is een bericht uit 2015. Er is echter een recenter bericht verschenen in 2018
Let op: binnenkort verschijnt een nieuwe tekst over dit onderwerp met cijfers uit de Gezondheidspeiling 2016.

Eén op de 13 Utrechters is sociaal uitgesloten

8% van de Utrechtse volwassenen is matig tot sterk sociaal uitgesloten. Landelijk ligt dit percentage op 5%. Tussen bevolkingsgroepen in Utrecht bestaan duidelijke verschillen in de mate van sociale uitsluiting. In de vier grote steden is gemiddeld 10% sociaal uitgesloten.

Matig tot sterke sociale uitsluiting onder:

Matig tot sterke sociale uitsluiting onder verschillende groepen Utrechtse volwassenen.

Sociale uitsluiting is meer dan eenzaamheid
Sociale uitsluiting is meer dan eenzaamheid en verwijst naar het niet (volledig) kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven, als gevolg van individuele en maatschappelijke factoren. Voor sociale uitsluiting wordt niet alleen gekeken naar sociale contacten, maar ook naar financiële middelen, toegang tot zorg en instanties en culturele inpassing.

Utrechters met Turkse achtergrond vaker sociaal uitgesloten
Van de Utrechters met een Turkse achtergrond is 35% matig tot sterk sociaal uitgesloten. Ook onder Utrechters met een Marokkaanse achtergrond en andere niet-westerse achtergrond komt veel sociale uitsluiting voor. Vooral materiële deprivatie komt bij deze groepen sterk verhoogd voor.

Sociale uitsluiting hangt samen met minder goede gezondheid
Naarmate Utrechters meer sociaal uitgesloten zijn, ervaren zij hun gezondheid vaker als matig tot slecht. Ook voelen zij zich vaker belemmerd bij dagelijkse bezigheden als gevolg van chronische aandoeningen en hebben zij een hoger risico op angst- en depressieklachten.

Sociale uitsluiting hangt samen met minder goede ervaren gezondheid, belemmerd zijn bij dagelijkse bezigheden en hoog risico op psychische problemen.


Oorzaken en gevolgen van sociale uitsluiting


In de wijken Noordwest, Overvecht en Zuidwest wonen relatief veel volwassenen die matig tot sterk sociaal uitgesloten zijn:
Volwassenen die matig tot sterk sociaal uitgesloten zijn per Utrechtse wijk
 
Sociaal uitgesloten Utrechters ervaren weinig regie over het eigen leven
Bijna de helft (45%) van de sociaal uitgesloten Utrechters heeft het gevoel het eigen leven niet (meer) in de hand te hebben. Bijna een kwart (23%) van de sociaal uitgesloten groep heeft er het afgelopen jaar serieus aan gedacht om een eind te maken aan het leven en 12% wilde op deze vraag geen antwoord geven. 6% heeft het afgelopen jaar daadwerkelijk een suïcidepoging ondernomen.

Sociaal uitgesloten Utrechters ervaren weinig grip op het eigen leven

Bijna een kwart (23%) van de sociaal uitgesloten volwassenen heeft het afgelopen jaar serieus aan gedacht om zelfmoord te plegen. 6% heeft het afgelopen jaar daadwerkelijk een suïcidepoging ondernomen.

Meedoen wordt belangrijk gevonden, maar is niet voor iedereen vanzelfsprekend
Uit interviews met sociaal uitgesloten mensen blijkt dat velen, ondanks hun problemen en beperkingen, positief in het leven proberen te staan en trots zijn als zij zich iedere maand redden in levensonderhoud. Mensen willen zich inzetten voor de maatschappij, de buren, doen vrijwilligerswerk en verlenen mantelzorg.

Mensen die sociaal uitgesloten zijn willen erbij horen of iets voor andere betekeken.
Lees verder over Sociale uitsluiting:

Kan deze website beter?